Pasaule – realitāte vai ilūzija? 3. daļa

Cilvēks – reakcija uz dabas ietekmi

Un dabas parādību nosaukumi mums ir tikpat tuvi un reāli, it kā mēs patiešām tos sajustu. Un pat maziem bērniem nosaukums „elektrība” ir tikpat labi pazīstams, kā nosaukums „maize” vai „cukurs”. (Bāls Sulams, „Kabalas zinātnes būtība”)

It kā mums viss ir saprotams, taču patiesībā nekas nav saprotams. Mēs kaut kā mākam strādāt ar elektrību, jo viss mums visapkārt ir šī spēka realizācija. Taču, kas tas ir par spēku? Mēs nezinām.

Vēl jo vairāk, kā mums nav dots izzināt augstākā vadošā spēka būtību, gluži tādā pat mērā mums nav dots izzināt šī spēka radīto radījumu būtību. Visas materiālās parādības mēs izzinām tikai no mūsu maņu orgānu reakcijas uz šo parādību ietekmi.

Lieta tā, ka mēs neizzinām jebkuru dabas parādību būtību, tādu kā elektrība, gravitācija, magnētisms utt., bet tikai to sekas mūsos. Mani kaut kas piesaista: „Ā… tātad ir pievilkšanas spēks, un es to spēju izmērīt”. Taču, kas patiesībā tas ir par spēku – es nezinu.

Kabalas zinātne vēsta, ka gluži tādā pat veidā mēs spējam izzināt arī Radītāju. Mēs Viņu izzinām no Viņa darbībām. Šādi arī sacīts: „No Tavām darbībām manī es izzinu Tevi”.

Tas mums ir ļoti nopietns ierobežojums. Vai mēs kaut kad spēsim izzināt parādību būtību? Nekad! Pat, ja uz to tieksimies.

Taču patiesībā mēs kopumā uz to pat netiecamies. Mums ir kaut kāda virzība, dziņa, taču mēs neciešam no tā, ka mūsos tā nav, un tāpēc mums nav, kur atklāt dabas parādību būtību. Mēs redzam tikai to sekas, tāpēc ka mēs paši esam sekas.

Taču vai virs tā ir iespējams pacelties absolūtā izzināšanā? Tur tālu, tālu aiz absolūtas Radītāja izzināšanas mēs sāksim kontaktēties ar punktu, no kura viss izriet. Droši vien tur ir iespēja izkļūt no mūsu seku sajūtām un piekļūt būtībai, īstenībai.

Kaut kur dziļi sevī mēs to vēlamies, lai gan no kurienes mūsos varētu būt šāda sajūta, tāds trūkums? Vai īstenības, saknes, pamata, visa notiekošā avota sajūta mums ir tik svarīga?

Šeit ir ļoti daudz nianses, un es vēlētos jūs nedaudz pakaitināt, izsaukt jūsos tādu nemieru, lai jūs vēlētos to atklāt.

Citiem vārdiem sakot, visas materiālās parādības mēs izzinām tikai no mūsu maņu orgānu reakcijas, no šo parādību iedarbības. Tas ir, mēs esam sekas, rekcijas uz kaut kādu ietekmi.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 15.09.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed