Sieviete ievirza, vīrietis realizē

Jautājums: Sieviete iekšēji spēj nodot vīrietim savu vēlmi. Daudzas sievietes sapņo, lai viņu vīri kļūtu tuvāki Radītājam. Kāda jēga nodot šādu vēlmi?

Atbilde: Ja sieviete no vīrieša kaut ko vēlas, viņa to vienmēr panāks. Šādi veidota pasaule.

Sievietes vēlme netiek pausta skaļi. Jūs pašas zināt, kā klusi, neatverot muti, iedarboties uz vīrieti, bet tā, ka viņš jutīs, ka viņam it kā sistu pa galvu. Tā ir pareiza darbība no sievietes puses. Dabā speciāli viss šādi ir veidots. Mums vīriešiem tam ir jāpiekrīt un pat jāpriecājas par to, ka sievietēm ir iespēja mūs virzīt uz īsteno ceļu.

Ja sieviete vēlas, lai vīrietis virzītos uz dzīves jēgas izzināšanu, tad, protams, tā ir īpaša sieviete un diža sieva. Tāpēc mums nepieciešams šādas sievietes cienīt, likt par piemēru citām. Un dabiski, kaut kādā veidā palīdzēt, lai vīri viņas cienītu un klausītu. Tām, kuras nav precējušās, es novēlu tādus vīrus.

Jautājums: Vai nevar būt pārspīlējums no sievietes puses?

Atbilde: Nē. Sievietēm ir ļoti precīza mātišķa attieksme. Viņa zina, kā uzvesties attiecībā pret vīru. Ja viņa ir virzīta uz radīšanas mērķi, tad patiešām spēs viņu ievirzīt. Un sanāk, ka vīrietis realizē, bet sieviete ievirza.

Es to apgalvoju, pamatojoties uz četrdesmit gadu pieredzi, ja ģimenē sieviete atzīst mērķa diženumu, un, ar ko nodarbojas grupa, tad vīrs noteikti ar to nodarbosies un nekur neaizies. Ja sieviete ir pret, tad beigu rezultātā viņš pamet nodarbības un aiziet.

Šeit viss ir atkarīgs no sievietes. Sievietes vēlme pasaulē ir daudz spēcīgāka un vairāk noteicoša, nekā vīrieša.

No nodarbības krievu valodā, 14.04.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: