Atklājas cilvēks, nevis grāmatas teksts

Jautājums: Vai kabalisti tekstu rakstīja kā kodu, vai aiz burtiem un vārdiem slēpa noslēpumus, vai, kā rakstīts tā arī saprast?

Atbilde: Kā rakstīts tā arī saprast. Un pēc tam jūs redzēsiet, ka šajā „kā rakstīts” atklājas pavisam cita, jauna jēga, taču ne pašā tekstā, bet iekšēji jūsos, kā reakcija uz šo tekstu. Tas ir, atklājaties jūs, nevis teksts.

Tekstā nav koda, nav noslēpuma, nav šifra. Viss šifrs ir jūsos. Jūsu reakcijas uz tiem pašiem vārdiem būs pilnīgi citas. Jūs būsiet aizrauti ar to, kas jūsos atklājas.

Taču teksts principā būs tas pats teksts, grāmata būs tā pati grāmata, tikai jūs to uztversiet savādāk. Piemēram, lasot grāmatu pirmoreiz, jums šķitīs, ka tā nedaudz stāsta par ko gudru, taču atgriežoties pie tās pēc pāris gadiem, jūs redzēsiet, ka tajā skaidrota Augstākās pasaules struktūra un jūs tajā atrodaties.

No nodarbības krievu valodā, 10.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: