Kā nesajukt prātā dzīvojot divās pasaulēs vienlaicīgi?

Jautājums: Kā nesajukt prātā dzīvojot divās pasaulēs vienlaicīgi, redzot divas realitātes vienlaicīgi: izkropļoto un īsto?

Atbilde: Neuztraucieties, jūs nesajuksiet prātā. Lieta tā, ka kabalā tas nekad nenotiek, tāpēc ka jūs ķeraties pie dabas avota, pasaules avota, eksistences avota, pie Radītāja, un tāpēc šeit nevar būt nekādu izkropļojumu.

Gluži pretēji jūs savu iekšējo uztveri – to, ko mēs dēvējam par dvēseli, pieslēdzat visuzticamākam avotam, nemainīgai koordinātu sistēmai, kur viss kopā saiet vienā punktā. Un tāpēc šeit nevar būt novirzes.

Gluži pretēji, jūs kļūstat skaidri domājošs un reāli, spilgti visu uztverošs, jūs nekas nenovedīs sāņus. Tā nav kaut kāda aptumsība vai dalīšanās. Nekā tamlīdzīga!

Es pamatā esmu cilvēka organisma kibernētisko sistēmu speciālists – biomedicīnas kibernētiķis, un es runāju absolūti nopietni: ar kabalas uzvedinājumiem un mūsu realitātes uztveri nav nekādu problēmu.

Gluži pretēji, jūs sevi noslēdzat, stabilizējat vispareizākajā zemākajā punktā, kad vispār nav nekādu koordinātu sistēmu, eksistē tikai viens vienīgs punkts – Radītājs.

No nodarbības krievu valodā, 27.02.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: