Doma ir augstākais spēks

Jautājums: No kāda materiāla sastāv doma?

Atbilde: No spēka. Mēs protams varam redzēt kaut kādu domas iedarbību oscilogrammās utt., taču tās nav domas, bet gan to ierosināto procesu sekas.Pati doma ir absolūti nemateriāla. Tas ir augstākais spēks – pozitīvs, negatīvs, taču tas ir augstākais spēks. Nonākot lejup no Radītāja, tā iziet visas piecas pasaules un ietērpjas mūsos. Gan sliktās, gan labās domas mūsos rodas tikai no augstākā avota.

Jautājums: Vai dzīvnieki domā?

Atbilde: Protams, ka domā. Nedzīvā, augu, dzīvnieciskā matērija pakļaujas tiem pašiem noteikumiem, tikai savos līmeņos.

Mēs eksistējam kopīgā apjomā, kur nekas nezūd, kopīgā kustībā viss tiecas tikai uz noteiktu mērķi: kļūt pilnībā savstarpēji saistītiem vienā ideālā, integrālā ainā.

No nodarbības krievu valodā, 03.02.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: