Sievietes garīgais darbs

Jautājums: Cik pamatīgi sievietēm nepieciešams zināt „Ievadu kabalas zinātnē” (Ptihu)? Tāpat kā vīriešiem, jeb sievietēm ir kādas atlaides?

Atbilde: Tehniski sievietēm nevajag zināt „Ievadu kabalas zinātnē” tik dziļi kā vīriešiem, taču vēlams saprast tā pamatus. Tas ka mēs tik ilgi studējam pirmos paragrāfus ir labi. Tos nepieciešams labi sevī izprast, iziet tiem cauri. Un arī sievietēm tas ir nepieciešams.

Kabala no sievietēm neprasa tādu saiknes pakāpi kā no vīriešiem, tomēr viņām ir nedaudz jāsaprot, kas ir „sevis anulēšana”.

Sieviešu savstarpējā saikne ir liela problēma. Taču pacelšanos virs sevis viņām ir jāsasniedz. Tāpēc, ka, kad es paceļos virs sevis, neko nevēlos un sevi anulēju, tas ir līdzīgi kā atrasties Hasadim gaismā. Tas ir elementārs sākuma stāvoklis kabalas altruistiskai darbībai un sievietēm tas ir jāizdara. Bez tā nav garīgās pasaules, saiknes ar Radītāju – nav nekā.

Pacēlumam virs sevis ir jānotiek par spīti tām problēmām, kuras Radītājs izsauc katrā no mums: slinkum, nonievāšana, neapmierinātība ar kaut ko – nav svarīgi. Taču man virs tā ir jāpaceļas.

Taču saikne ar citiem vairāk ir piemērota vīriešiem, nekā sievietēm. Sievietēm ir pietiekoši pacelties virs sevis, un tādējādi viņas sāk garīgi strādāt.

Tāpēc viņām nav tādas desmitnieka nepieciešamības kā vīriešiem. Sievietēm ir jāpulcējas desmitniekā, tikai lai atceltu sevi. Taču būt saistītām ar citiem kā vīriešiem vienā sirdī, no viņām netiek prasīts. Tie ir dažādi egoistiskās dabas līmeņi. Ja viņas vienkārši sevi anulē, viņas būs līmenī, kas līdzinās vīriešu vienotībai.

No nodarbības krievu valodā, 04.04.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: