Savākt visas mīlestības dzirkstis

Un tas ar jums notika dēļ nevērības pret manu lūgumu stiprināties biedru mīlestībā, kuru es jums izskaidroju visās septiņdesmit valodās, jo šis līdzeklis ir pietiekošs, lai aizpildītu visus jūsu trūkumus.

Tomēr, ja nespēsiet pacelties debesīs, es jums devu ceļus uz zemes. Un kāpēc jūs vispār nepielikāt klāt šajā darbā? (Bāls Sulams, 13. vēstule)

Cilvēks nespēj būt nepārtraukti virzīts uz Radītāju, un nepārtraukti tiekties pie Viņa, kā uz visu savu jūtu un domu pamatu. Tomēr biedri spēj viņu pacelt šajā līmenī un tad viņam nevajadzēs pielietot lielas pūles un pārmērīgu iekšēju spriedzi, lai neatrautos no Radītāja, jo viņu atbalstīs grupa.

Taču iesākumā mums pašiem nepieciešams pacensties to iziet kādu laika sprīdi. Un tāpēc cilvēkam rodas apziņa, ka ar grupas palīdzību viņš spēj viegli, pat bez piepūles atrisināt šo jautājumu: grupa strādās viņam, taču viņš grupai. Tas ir daudz vieglāk.

Un izņemot dižo brīnišķo īpašību, kas tajā ielikta, kura man nav jāskaidro, jums bija jāzina, ka daudz svētuma dzirkstis ir katrā no grupas, un kad jūs savācat visas svētuma dzirkstis vienā vietā, biedru sanāksmē, mīlestībā un draudzībā, noteikti svētuma pakāpe šajā brīdī jums kļūs svarīgāka par dzīvības gaismu. (Bāls Sulams, 13. vēstule)

Svētums ir atdeve, mīlestība, savstarpīgums, kas parādās starp biedriem, tāpēc ka tā ir garīga īpašība.

No nodarbības krievu valodā, 11.02.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed