Kā kabalists izvairās no sliktām domām?

Jautājums: Kā kabalists izvairās no sliktām domām? Kādas metodikas pastāv, lai ar tām strādātu?

Atbilde: Kabalists nekad ne no kā neizvairās. Viņam viss ir jāizmanto līdzsvaram un labuma gūšanai. Viss kas nonāk no augšienes, netiek dots veltīgi, tāpēc neko nedrīkst atmest jau saknē. Nepieciešams tikai zināt, kā to līdzsvarot. No tā sastāv veselīga dzīves jēga.

Jautājums: Kādas ir manas darbības, ja ir atnākusi slikta doma?

Atbilde: Tā nav slikta doma, bet gan doma pret kuru tev ir pareizi jāattiecas. Tā var būt nejauka, nepatīkama, zemiska. Taču tā tik un tā izriet no tā paša Avota – Radītāja, no kura izriet arī mūsu egoisms un mūsu altruisms. Mums ir jāsaprot, ka mūsu mērķis ir tikai līdzsvars starp tiem.

Tāpēc nekādā gadījumā nedzēsiet no sevis nevienu domu, nevienu visgrēcīgāko vēlmi, kura jūsos izraisa nelabumu. Pirmajā mirklī jūs instinktīvi vēlēsieties no tās tikt vaļā, taču nākamajā brīdī sev sacīsiet: „Nē, tas atnāca no Radītāja”. Ja es atsviežu šo vēlmi, es virs tās nepacelšos. Man tā ir jāpaņem, kaut arī man ir pretīgi, un paceļoties tā pareizi jālīdzsvaro.

Viss izriet no manas dvēseles saknes un šī sakne ir absolūts ļaunums, tāpēc ka mēs visi esam kopīgās dvēseles sašķelšanās sekas. Tāpēc visa sašķeltība mūsos atklājas pakāpeniski. Un tas, ka pašlaik manī rodas vismežonīgākās vēlmes, visnetīrākās domas un tieksmes, tas atrodas manas dvēseles saknē kā sašķeltības rezultāts.

Ja es šādu vēlmi neizlaboju, tad pēc tam, pēc vairākiem pakāpieniem, tā jebkurā gadījumā atgriezīsies pie manis citā veidā. Tā ka nevajag ne no kā mukt, bet pieņemt visu saprātīgi, lai darbotos.

Tāpēc kabalists mācās neattiecināt personīgi uz sevi to, kas ar viņu notiek. Tas neesmu es. Tas izriet no pretējām īpašībām manā saknē. Sākotnēji es biju saliedētības stāvoklī ar Radītāju. Taču pēc tam tas apvērsās, kļuva absolūti pretējs Radītājam. Šo stāvokli es pašreiz izjūtu.

Tad kāpēc man no tā attiekties? Radītājs speciāli manī modina nākamo manas neizlabotības līmeni, lai es to izlabotu un paceltos vēl vienu pakāpienu augstāk.

No nodarbības krievu valodā, 16.12.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: