Šīs pasaules dzelzs šķērssiena

Pa labi Radītājs, atdeves īpašība, pa kreisi mēs, saņemšanas īpašība. Taču pa vidu starp mums šī pasaule, šķērssiena. Radītājs veido sienu, taču mums tā ir jāpārņem: pakāpeniski mazām porcijām jāpārnes to no apslēptības atklātībā.

Radītājs slēpjas par visiem 100%, taču mēs Viņu pakāpeniski atklājam: 5%, 10%, 15%, 20% utt., tas ir, attiecinām šo apslēptību uz sevi arvien vairāk un vairāk, līdz tā visa pārvērtīsies mūsu ekrānā. Tur, kur valdīja apslēptība, iestājas atklātība.

Tāpēc ir sacīts, ka no rīta, kad cilvēks ir tikko pamodies, viņam vispirms ir jāsasniedz kontakts ar Radītāju un neatļaut sev nevienu lieku domu.

Proti, viņam nav jādomā, ka ir vēl kaut kas, izņemot to, ko viņam rāda Radītājs. Tāpēc, ka šī pasaule, ar visu tajā notiekošo: nedzīvais, augi, dzīvnieki, cilvēki, iekļaujot viņu pašu – to visu translē Radītājs.

Šī pasaule ir dzelzs šķērssiena starp mani un Radītāju. Taču es cenšos visu saistīt ar Radītāju, lai starp mums šīs šķērssienas nebūtu. Radītājs man to visu rāda, lai es visu saistītu ar Viņu un tad pasaule un apslēptība pārvēršas atklātībā.

Radītājs ir klātesošs katrā manā domā, vēlmē, sajūtā, mani maldinot, lai es pārvarētu šos maldus un atklātu Viņu. Nepieciešams nepārtraukti prasīt Radītājam, lai saglabātu mūs saliedētībā ar „Nav neviena cita, izņemot Viņu”, un šādi pakāpeniski pieradums kļūs par mūsu otro dabu.

Nav citas realitāte, izņemot Radītāju, un mēs atrodamies Viņā. Taču Radītājs mūs tīšām maldina, aicinot pieķerties Viņam. Šādi mēs maldinām bērnus, lai tie no mums neaizskrietu pārāk tālu.

Nepieciešams nepārtraukti atrasties pilnas gatavības stāvoklī, lai pie jebkuras vismazākās atslēgšanās no „Nav neviena cita, izņemot Viņu, laba un labu daroša”, nekavējoties atmostos un sāktu Viņu meklēt, pieprasīt no Viņa. Kopā ar grupu mēs nepārtraukti atrodamies šajos izskaidrojumos: starts stop, starts stop. Radītājs mūs ik reiz ar visādām viltībā atdala, taču mēs atminam, ka tas ir vingrinājums, to paveicam un pieķeramies Radītājam.

No nodarbības par tēmu „Paaugstināt Radītāja diženumu”, 14.02.2019.

Avots krievu valodā

 

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: