Galvenais bauslis: vienotība

„Baušļu pildīšana” kabalas grupā ir desmit cilvēku vai mazāk apvienošanās, kuri savstarpēji nolemj, ka vēlas sasniegt Radītāju.

Un tāpēc viņu pienākums ir savienoties un sākt veidot grupu, kura ir apvienota pēc dvēseles likumiem, pēc savstarpējās atdeves likumiem. Labi, ja viņi ir desmit, taču, ja tā nesanāk, tad ir rakstīts, ka minimālais daudzums ir divi.

Ja mēs vēlamies atklāt, ka Radītājs ir dodošs, tad mums ir jādod Viņam. Un vispirms mums ir jāizveido atdeves instruments, tāpēc mēs to sākam radīt starp mums. Kā sacīts: „No mīlestības pret biedru kā pret sevi pašu, līdz mīlestībai pret Radītāju”.

Mēs noskaidrojam, ko nozīmē mīlēt un atdot viens otram. Tam visam ir jārealizējas savstarpējās saiknēs, nevis kaut kur debesīs. Nepieciešams pārbaudīt, vai visi mūsu iepriekšējie priekšstati par savstarpējo saikni attiecas uz to, kam ir jārealizējas dvēselē, tas ir, izlabotā desmitniekā. Viss mūsu darbs sastāv no šādas savu darbību un nodomu noskaidrošanas.

Ja katru dienu, katru nodarbību mēs noskaidrojam saiknes raksturu starp mums un nepārtraukti pētām tās spēku un, galvenais, kvalitāti, tad sākam pacelties pa līmeņiem. Mēs paši nosakām kādā mērā pietuvoties Radītājam, jo Viņš mums neļaus virzīties vairāk, kā ļauj mūsu sagatavošanās. Mēs paši nosakām virzības ātrumu.

Un tad mēs sākam sajust nevis savus personīgos, individuālos stāvokļus, bet to, kas notiek starp mums, grupas centrā, mūsu attiecībās. Tieši ar to tiek noteikta mūsu attieksme pret Radītāju un Radītāja attieksme pret mums. Mūsu savienošanās punktā notiek savienošanās ar augstāko spēku.

Tāpēc mēs nepārtraukti ar šo punktu strādājam un vēlamies atklāt tikai to – palielināt un tajā dzīvot arvien vairāk un vairāk, iekams tas pārvērtīsies mūsu saliedētības punktā vienam ar otru un Radītāju.

No nodarbības „Pareiza kabalas zinātnes apguve”, 04.01.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: