Ko dēvē par garīgu cilvēku

Parasti mēs attīstāmies, pateicoties tam, ka iztēlojamies daudz augstākas jūtas un prātu, nekā iepriekš: arvien vairāk un vairāk, un tādējādi augam. Taču tas viss atrodas mūsu materiālajā prātā. Šādā ceļā nav iespējams nonākt līdz garīgai izzināšanai, tāpēc ka garīgais strādā pēc pretējiem likumiem.

Tāpēc es palieku ar savām parastām jūtām un prātu, fiksējot to šajā stāvoklī, taču virs sava viedokļa, prāta un sirds, virs savām vēlmēm un domām, tas ir, virs sevis paša būvēju vēl vienu, man pretēju stāvokli.

Un tas nav vienkārši otrāds apvērsums, jo arī tad tas būtu mans veidojums. Taču es no augšienes vēlos saņemt jaunas jūtas un prātu, absolūti citādas, neatbilstošas manai dabai: jaunu galvu, apsolīti man neraksturīgas īpašības – mīlestību un atdevi.

Es vēlos, lai šīs domas un jūtas mani pārņemtu un būtu augstāk par manu „es”, manām dabiskajām sajūtām un prātu. Šiem diviem līmeņiem manī ir jāeksistē paralēli. Tāpēc, ka, ja mani nedalāmi vada jaunās jūtas un prāts, es kļūstu par eņģeli.

Par garīgu cilvēku dēvē to, kurš pārvalda divus līmeņus: dabiskās, egoistiskās jūtas un prātu, un virs tiem garīgās sajūtas un prātu, kas ir virzīti uz atdevi. Šie divi līmeņi sadzīvo vienā cilvēkā, taču viņš pats atrodas starp tiem pa vidu. Jo vairāk viņš paceļas augšup „debesīs”, audzējot savas garīgās jūtas un prātu, jo vairāk aug viņa egoistiskais prāts un sirds.

Augšējo līmeni dēvē par ticību, tāpēc ka tas pamatojas uz atdevi, taču zemākais līmenis tiek dēvēts par zināšanām, kas pamatojas uz egoistisku piepildījumu. Šādi iespējams iztēloties, kā nonāk līdz ticībai, kas augstāka par zināšanām. Proti, man ir jāsajūt pretruna starp to, kas man ir, saprotot, ka otro līmeni saņēmu no Radītāja.

Tomēr arī pirmo līmeni es saņēmu no Radītāja un eksistēju starp šiem diviem līmeņiem, kuros valda Radītājs. Pateicoties šiem abiem līmeņiem, es vēlos pēc iespējas ciešāk pielipt Viņam, kurš „radīja debesis un zemi”.

No nodarbības par tēmu „Darbs zināšanās un augstāk par zināšanām”, 04.11.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed