Negaidot izklīda migla…

Darbam augstāk par zināšanām ir nepieciešams daudz prāta, daudz vairāk nekā darbam zināšanās. Ar darbu augstāk par zināšanām netiek domāts, ka cilvēks, atceļot savu prātu, kļūst dumjāks, gluži pretēji, viņš paceļas vēl augstāk virs sava prāta.

Cilvēks visu saprot, jūt, izskaidro, visu zina, taču papildus iegūst vēl vienu daudz augstāku sistēmu, līmenī plus viens. To dēvē par ticību, kas augstāka par zināšanām.

Cilvēks ne tikai vienkārši zina, kā izpildīt darbību, bet saprot, no kurienes tā nāk, kāpēc tā ir tieši šāda, kāds ir tās iekšējais mehānisms, un šī izzināšana viņam uzliek par pienākumu to izpildīt. Viņš kļūst gudrāks un neko nepilda vienkārši tāpat, un meklē sakni un iemeslu.

Tas nozīmē „augstāk par zināšanām”, proti, pacelšanos daudz augstākā saprātā. Un to dēvē par Toras viedokli, kad cilvēks meklē, kādā veidā atmodināt uz darbību gaismu, kurā ir ietverts prāts un visa radījuma spēks.

Tā ir pacelšanās jaunā līmenī, ik reiz gluži kā jauns radījums. Cilvēks nav spējīgs to izdarīt, taču viņa spēkos ir izpildīt visas nepieciešamās darbības, kas no augšienes izsauks šādu izpildījumu, un negaidot viņā atklāsies jaunas zināšanas, jūtas, sapratne – izklīdīs migla. Tāpēc ir sacīts: „Dari visu, kas vien ir tavos spēkos!”

No nodarbības pēc Rabaša raksta „Atgriezies Israēl…”, 12.09.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed