Visvieglākā un visgrūtākā darbība

„Iedīglis” ir pirmais garīgais līmenis, nonākšana garīgajā izplatījumā, garīgās pasaules sajūta, Radītāja sajušana. Tā ir īsta revolūcija cilvēka realitātes uztverē, viņa sajūtās un dzīves izpratnē.

Cilvēks beidzot sāk iepazīt Radītāja īpašības. Taču pašu Radītāju mēs nespējam izzināt un tāpēc apgūstam Viņa īpašības, ierakstot tās savā dabā.

No vienas puses, iedīgļa stāvoklis ir visgrūtāk sasniedzams, tāpēc ka mēs nonākam mums nezināmā realitātē. Taču no otras puses, tas ir visvieglākais – sākotnējs stāvoklis, kur no mums neko neprasa, izņemot sevis anulēšanos. Nepieciešams tikai sevi anulēt, it kā vispār vēl neeksistē, gluži kā iedīglis mātes miesās.

Un tad mēs sāksim attīstīties, „deviņu grūtniecības mēnešu” laikā izejot daudzus stāvokļus, kuros Malhut sevi anulē par labu pirmajām deviņām sefirot izejot trīs sadaļas: NEHI – HAGAD – HABAD. Cilvēks arvien vairāk un vairāk sevi anulē, kā mēmais, neuzdodot jautājumus un visā pieņemot augstākā varu. Šādi mēs virzāmies uz priekšu.

Šis process var būt ļoti ātrs, taču iespējams, ka deviņi grūtniecības mēneši izstiepsies daudzos, daudzos mēnešos. Galvenais ir censties iztēloties, ko nozīmē būt garīgam iedīglim, sevi it visā anulējot.

Es atrodos augtākajā līmenī: Radītājs ir viss, „Nav neviena cita, izņemot Viņu”. Šāda ir mana pirmā augstākā spēka izzināšana, kad es saprotu, ka patiešām, izņemot Viņu, nekā cita nav un sevi iztēlojos Viņa iekšienē. Visa mana sirds un prāts, viss ar mani notiekošais ir augstākā spēka rokās, taču es tikai anulēju sevi.

Tā ir visvieglākā garīgā darbība no visām, kuras pēc tam nāksies veikt stāvoklī „barošana” (jenika) un „augšana” (gadlut). Tur no mums tiek prasīts aktīvs darbs, lai kļūtu līdzīgi Radītājam un atdotu.

Tagad tā ir tikai sevis anulēšana. Lai arī mums nākas pārvarēt traucējumus, grūtības un novērsošus vilinājumus, taču tikai sevi anulējot, līdz vismazākajā līmenī pilnībā atcelsim savu egoismu.

Visos nākamajos līmeņos būs nepieciešams gan ierobežojums, gan ekrāns, gan atstarojošā gaisma. Sāksies darbs ar vēlmi baudīt, lai to pārvērstu vēlmē atdot.

No nodarbības par tēmu „Attīstības sākums”, 1.d., 04.09.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: