Ekrāns – garīgais maņu orgāns

Jautājums: No kādiem elementiem sastāv un kā funkcionē garīgais maņu orgāns, ko kabalā dēvē par „ekrānu”?

Atbilde: Ekrāns nav pamat maņu orgāns, bet gan palīg maņu orgāns.

Lieta tā, ja mums būtu adekvātas īpašības ar Radītāju un savā starpā, tad mums nevajadzētu nekādus ekrānus, tikai noskaņo sevi uz vienu frekfenci un viss. Problēma ir tajā, ka nonākt tajā frekvencē, kur iespējams saistīties ar Radītāju un biedriem, es spēju tikai, ja paceļos virs sevis. Pacelšanās līmeni dēvē par ekrānu.

Pacelšanās virs sevis ir iespējama tikai atbilstoši mana egoisma lielumam. Ja manī eksistē, piemēram, desmit kilogrami egoisma, un es esmu spējīgs virs tā pacelties, tad es spēju sevi translēt Radītājam un caur Viņu, tas ir, caur sistēmu, kuru dēvē par „Ekrānu”, „Radītāju”, „AVAJa”, nodot garīgo ietekmi uz jebkuru tās dalībnieku atbilstoši manas pacelšanās mēram.

Pacelšanās augšup man palīdz pareizi saistīties ar citiem un kontaktēties ar viņiem tajā pašā līmenī.

Komunikācijai no manas puses ir jābūt kā mūsu modemos, līdzīgi komunikācijai no otra cilvēka puses. Taču būtībā, kad mēs nonākam kopīgā sistēmā, tas tiek sakārtots ar augstākā spēka palīdzību. Gaisma izlīdzina visas frekvences.

No nodarbības krievu valodā, 01.04.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: