Visaugstākā mīlestība pret sevi

Jautājums: Kas ir mīlestība pret sevi?

Atbilde: Visaugstākā mīlestība pret sevi ir vēlme iegūt Radītāju, lai Viņš „man būtu par izsūtāmo”.

Jautājums: Iznāk, ka visi cilvēki, kuri kaut ko lūdz Radītājam, ir vislielākie egoisti?

Atbilde: Protams. Šādi izpaužas viņu naids pret Radītāju, tāpēc ka viņi vēlas, lai Viņš tiem kalpotu.

Viņi domā par sevi nesaprotot, kāpēc Viņš viņiem ir devis šādu stāvokli. Ar saviem lūgumiem viņi pieprasa, lai Radītājs mainītos attiecībā uz viņiem. Taču Radītājs saka: „Nē, neizdosies. Es esmu Absolūts, Es nemainos. Mainieties jūs un redzēsiet, ka Es jums kļūstu arvien labāks, līdz absolūti labam un mīlošam. Tas ir atkarīgs tikai no jums!”

Jautājums: Kas notiek, kad es sāku mainīties attiecībā pret Radītāju? Kāpēc Viņš to dara? Kāpēc ir jāmainās man, nevis Viņam?

Atbilde: Kad es mainos no pretēja Radītājam līdz līdzībai Viņam, es aptveru visu kontinumu, no mīnusa līdz plusam – absolūti visu, ko radījis Radītājs, iekļaujot sevī visas Viņa tiešās un apvērstās īpašības. Un tad es kļūstu tāds kā Viņš!

Tāda ir Viņa vēlme, lai es kļūtu kā Viņš pēc augstuma, pēc lieluma, pēc iespējām, pēc mūžības, pēc pilnības.

No nodarbības krievu valodā, 04.03.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: