Paplašināt uztveres robežas

Tādēļ, ka nav darbinieka, kurš strādātu bez jebkāda mērķa, bez šaubām arī Radītājam bija radīšanas mērķis, kas paveras mūsu acu priekšā.

Un no visas šīs realitātē eksistējošās daudzveidības īpašs svarīgums ir sajūtai, kas raksturīga dzīvnieciskajai pasaulei, kad katrs no dzīvniekiem sevi sajūt eksistējošu, taču vissvarīgākā no sajūtām ir saprātīga sajūta, kas ir dota tikai un vienīgi cilvēkam, pateicoties ciešanām un tuvākā sarūgtinājumam.

Un, ja tā, tad saprotams, ja arī Radītājam bija radīšanas mērķis, tad tā objekts ir cilvēks. Un par viņu ir sacīts: „Viss ko darījis Radītājs – darījis to viņam”. (Bāls Sulams, „Kabalas zinātne un tās būtība”)

Radītājs pasauli radīja cilvēkam, kurš spēj paplašināt savas izzināšanas robežas.

Lieta tā, ka pateicoties tuvībai ar sev līdzīgiem cilvēks spēj tādā mērā viņos iekļauties, ka paplašina izzināšanu ne tikai tajā līmenī, kurā atrodas. Tas praktiski nav raksturīgi dzīvniekiem, kuri arī viens no otra uztver informāciju, taču ne šādā mērā. Pat ar augiem mēs nepārtraukti apmaināmies ar informāciju.

Taču kabalā mēs veram pacelties nākamajā līmenī, kad „izejot no sevis”, no savas ierobežotības, kā dzīvnieciskais vienums, un paceļoties līmenī, kur mēs esam cilvēcisks vienums, sevī iekļaujam citas sev līdzīgas sistēmas, kuras dēvē par „cilvēku”. Šīs sistēmas savstarpēji saaužas un rada mūsos daudzdimensiju uztveri.

Jautājums: Kāpēc Bāls Sulams raksta, ka tikai cilvēks sajūt tuvākā ciešanas un sarūgtinājumu? To jūt arī suņi un vilki, un pērtiķi, reizēm pat vairāk nekā cilvēki. Cik precīzi ir Bāla Sulama formulējumi?

Atbilde: Bāla Sulama formulējumi ir daudz precīzāki, nekā kādi cita formulējumi mūsu pasaulē.

Viņš apgalvo, ka mūsu pasaulē dzīvnieki, iekļaujot cilvēku, spēj otru sajust tikai caur savu egoismu. Tāpēc viņu uztvere ir ļoti ierobežota. Cilvēks visu uztver caur egoismu kā caur filtru, un atbilstoši šai uztverei vērtē citus. Tādā veidā viņš nevar būt objektīvs.

Taču kabalists atklāj augstāko pasauli, to izzina absolūti objektīvi, tāpēc ka paceļas virs sava egoisma un visu sāk izzināt ārpus savām egoistiskām sajūtām. Tāpēc par kabalista uztveri mēs varam runāt, kā par pilnīgi neatkarīgu no viņa paša.

Jautājums: Kāda atšķirība sajūtās, iziet caur filtru mans egoisms vai altruisms, ja jebkurā gadījumā tas ir manu egoistisko vai altruistisko īpašību filtrs?

Atbilde: Skatoties, ko jūs sajūtat: savu nelielo satraukumu no kaut kā, kas atrodas jūsos, vai Radītāju, kurš jūs piepilda. Jūs uztverat tikai sajūtas vai arī jums šīs sajūtas Dodošo, tas ir, paceļaties Viņa līmenī, nākamajā līmenī, tāpēc ka Viņš ir augstāk par jums.

No nodarbības krievu valodā, 11.03.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: