Atklājot nezināmo

Jautājums: Mūsu pasaules zinātnieki nepārtraukti strīdas un viens otram nepiekrīt, katrs izvirzot savu teoriju. Kā tas notiek zinātniekiem kabalistiem?

Atbilde: Ja zinātnieks kabalists precīzi iztēlojas, kur viņš atrodas un runā tikai no izzināšanas līmeņa, neskarot to, ko nav atklājis, tas ir īstens zinātnieks, kura secinājumiem var uzticēties.

Taču, ja kabalistam nav iespējas precīzi noteikt, kur viņš atrodas un viņš var nedaudz „pārsniegt” savu robežu, tad tur viņa izzināšana vairs nav ideāla, īsta. Tad viņam rodas visa veida minējumi, teorijas, pieņēmumi un reizēm pat kļūdas. Par to raksta paši kabalisti.

Piemēram, Bāls Sulams ir sarakstījis grāmatu par to, kā dižens 17.gs kabalists nepareizi izklāstījis veselu augstākās dabas izzināšanas etapu. Kabalā kā jebkurā citā zinātnē šādi gadījumi nav izslēdzami.

Kabalisti gluži tāpat kā zinātnieki savā starpā var nonākt dažāda veida strīdos, viens otru kritizēt. Tas var izpausties zināšanās, pieņēmumos, zīmējumos – daudzās lietās.

Proti, kabala ir parasta zinātne, un cilvēks stāv nezināmā atklāsmes priekšā.

No nodarbības krievu valodā, 11.0.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: