Toras dāvāšanas nosacījumi

Ja mēs apvienojoties pieliekam pūles, lai izpildītu Radītāja nolūku un novestu radījumu līdz izlabotībai, redzam, ka paši neesam spējīgi to izdarīt, tad mēs vēršamies pie augstākā spēka ar lūgšanu, raidām MAN, un kā atbildi saņemam MAD, apvienošanās spēku.

Un šajā savienojumā, kas tika veikts ar gaismas palīdzību, kas atgriež pie avota, kuru dēvē par „Toru”, mēs sākam atklāt garīgo dzīvi, augstāko līmeni, Radītāju, proti, augstāko atdeves un mīlestības spēku, kas parādās pareizā saiknē starp kopīgās dvēseles daļām.

Mēs atklājam „620” reizes lielāku apvienošanās spēku un gaismu, tas ir, Radītājs mums atklājas par „620” reizēm spēcīgāk, nekā iepriekš un tāpēc mēs esam spējīgi to ievērot, sajust, saistīties ar Viņu.

Taču, ja mūsos pagaidām nav lielākas nepieciešamības laboties un mūsu tuvošanās viens otram nav sasniegusi nepieciešamo spēku, kas izsauc gaismu, kas atgriež pie avota, tad mēs „Toru” nesaņemam. Tora ir īpašs spēks, kas iedarbojas uz mūsu pūlēm apvienoties, kad mēs to ļoti vēlamies, taču noskaidrojam, ka neesam spējīgi to izdarīt.

Atšķirību starp vēlamo un esošo, kas mūsos atmodina milzīgu nepieciešamību laboties un sāpi, dēvē par MAN („sievišķie ūdeņi”). Proti, atklājas milzīga atšķirība starp Malhut (sievišķās īpašības) un Binu (ūdens). Mēs ļoti vēlamies savienoties, pacelties Binas līmenī, taču atklājam, ka atrodamies Malhut līmenī.

Un šis pārrāvums atmodina Radītāja, augstākā spēka, gaismas, kas atgriež pie avota reakciju, kas iedarbojas uz mūsu atklāto pārrāvumu starp Malhut un Binu: starp mūsu dabisko vēlmi baudīt un tiekšanos būt atdevē.

Ja mēs savā starpā šo pārrāvumu atklājam, tad attīstām augstāko gaismu, kura mūs ietekmē. Gaisma labo pārrāvumu, piepildot to ar vienotības gaismu. Mūsu vēlmes savienojas kopā, un tajās atklājas Radītājs.

Ja mēs šo pārrāvumu nespējam atklāt ar pietiekošu spēku, tas nozīmē, ka atrodamies līmenī „sentēvi”, kuriem vēl „nav dota Tora”, tas ir, stāvokļos pirms labošanās. Un līdz tam mēs eksistējam, pateicoties augstākā spēka atbalstam, kurš gaida, kad mēs spēsim iet saviem spēkiem. Tas ir tikai neliels etaps ceļā uz labošanos, kuru nepieciešams veikt pēc iespējas ātrāk.

No nodarbības par tēmu „Mīlestība pret Radītāju un radījumiem”, 25.06.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: