Taisnie vai egoisti?

Jautājums: Vai kabalisti skaitās taisnie, jeb viņi arī ir egoisti?

Atbilde: Tādēļ, lai kļūtu par taisno, kabalistam šis līmenis ir jāsasniedz. Viņa darbā ir iekļauta cīņa ar egoismu, „celtniecība” virs tā, pareiza tā vadība, lai līdzinātos Radītājam, kurš ir absolūti pretējs egoismam.

Kabalists nav svēts cilvēks, viņš strādā ar sevi, atrodas nepārtrauktās šaubās, pacēlumos un kritumos. Tas ir radošs process.

Cilvēks pakāpeniski sāk redzēt visu sistēmu, kas sevī ietver mūsu pasauli kā nelielu sākumpunktu, kas atrodas visu pasauļu centrā, no kura mēs paceļamies pa rādiusi līdz pasaules telpas ārējam lokam – līdz Bezgalības pasaulei.

Uzreiz izejot no mūsu pasaules melnā punkta cilvēks sāk just visu kontinumu, visu sistēmu, kā mūžīgu un bezgalīgu, ārpus laika kategorijas un ierobežojumiem.

Un tad cilvēkam norit absolūti cits aprēķins. Ja viņš ir bezgalīgs, mūžīgs, atrodas ārpus laika kategorijas, tas pilnībā maina viņa attieksmi pret dzīvi, apkārtējiem pret visu kontinumu. Šāds stāvoklis mums ir jāsasniedz. Tad mēs sāksim pieņemt pareizus risinājumus.

No nodarbības krievu valodā, 03.12.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: