Monthly Archives: augusts 2018

No desmit dzirkstīm iedegsies liesma

Daudzi domā, ka caur individuālu saikni ar Radītāju, iespējams sasniegt Viņa atklāsmi. Taču tas nav iespējams. Tādēļ, lai es nonāktu līdz Radītāja atklāsmei un saistītos ar Viņu, man ir nepieciešama saikne ar visu pasauli.

Ja es nesastāvu no desmit sefirot, tad nespēju saistīties ar Radītāju. Tādēļ man ir nepieciešami deviņi biedri, kuri kļūs par pirmajām deviņām sefirot. (vairāk…)

Spēle ar Radītāju

Iekams cilvēks nav pārgājis maksomu – garīgās pasaules robežu, viņa egoisms nepārtraukti aug un cilvēku vada tikai egoisms. Taču evolūcija nepārtraukti virzās uz priekšu: pārbaudot jaunas iespējas un atkāpjoties atpakaļ. (vairāk…)

Taisnie vai egoisti?

Jautājums: Vai kabalisti skaitās taisnie, jeb viņi arī ir egoisti?

Atbilde: Tādēļ, lai kļūtu par taisno, kabalistam šis līmenis ir jāsasniedz. Viņa darbā ir iekļauta cīņa ar egoismu, „celtniecība” virs tā, pareiza tā vadība, lai līdzinātos Radītājam, kurš ir absolūti pretējs egoismam. (vairāk…)

Kabalista laime

Jautājums: Kas kabalistam ir laime?

Atbilde: Kabalistam laime ir iespēja piepildīt citus un caur viņiem Radītāju. Taču dot Radītājam, tādā pat veidā, kā es no Viņa saņemu, es pats nevaru, – tikai caur buferi, kas ir grupa, bet vēl labāk visa cilvēce. (vairāk…)

Prieks pareizas virzības rādītājs

Nepieciešamība pēc Radītāja palīdzības atklājas tieši desmitniekā. Mums ir darīšana tikai ar vienu augstāko spēku, izņemot, kuru nekā cita nav. Tādēļ, lai mūs izaudzinātu, Radītājs rada ļaunuma sākotni un Toru, kā līdzekli tā labošanai, un aicina mūs izmantot šos divus spēkus – vienu pret otru, lai paceltos un sasniegtu Viņa līmeni. (vairāk…)

Galvojums kā dabas likums

Radīšanas mērķis ir līdzināties Radītājam, ko iespējams sasniegt labojot dvēseli, kuru speciāli sašķēla Ādama grēkā krišana pie Laba un Ļauna Atzīšanas koka. Kopīgās dvēseles daļas zaudēja savstarpējo saikni un pat kļuva viena otrai pretējas.

Taču mums tās no jauna nepieciešams savākt vienā dvēselē, sākot no vieglākajām līdz smagākām, tas ir, tādām kuras pieprasa daudz precīzāku savienojumu. (vairāk…)

Parakstam galvojumu

Visa labošanās sastāv no kopīgās dvēseles vienas sistēmas atjaunošanas, kura tika apzināti sašķelta Ādamam krītot grēkā pie Laba un Ļauna Atzīšanas koka. Sašķelšana bija sagatavošanās mūsu darbam. Taču mums nepieciešams savākt visas sašķeltās lauskas un tās pareizi savienot kopā.

Grūtības šajā darbā ir tajā, ka ikreiz, kad mēs kaut ko darām praksē, pievienojot kādu daļu, iespējams pat neapzināti, pārejot uz nākamo daļu viss iepriekšējais, it kā zūd. Tāpēc, ka parādās jaunas īpašības, jaunas sajūtas, jauni apstākļi. (vairāk…)

Nulle no desmit sefirot

Radītājs atklājas desmitnieka vienotībā, kur katrs sevi ir anulējis līdz nullei. Taču kādā veidā šī apvienošanās iznāk vienāda, ja katrs veic savu individuālo sevis anulēšanu un attiecībā pret to grupu, kāda tā viņam individuāli šķiet?

Katram ir sava vēlme, atšķirīga no visiem citiem, tāpēc visas mūsu nulles iznāk dažādas. Kādā veidā tās pārvēršas vienā nullē? (vairāk…)