Izzinot nenotveramo Radītāja pilnību

Ceturtā vēlmes stadija „bhina dalet”, kura ir radījums, ir vistālākā no Radītāja pēc savām īpašībām, taču Viņam vistuvākā pēc spējas Viņu izzināt.

Pārējās stadijas vispār nav iespējams novērtēt attiecībā uz izzināšanu, tāpēc ka tajās nav atstarojošās gaismas. Gaisma parādās tikai tādā gadījumā, ja ar to strādā bhina dalet.

Pieņemsim, es ar savu egoismu, vēlmi baudīt iespaidojos no kādas melodijas, gleznas, stāsta. Pašos mākslas darbos nav nekādu jūtu, attieksmes, taču, tajos iekļaujoties ar savu egoismu, es tiem piedēvēju jūtas un caur tām izzinu Radītāju. Paši darbi to nesatur, un tāda ir „pirmo deviņu sefirot” jēga.

Pirmās deviņas sefirot ir tādas īpašības, kuras savienojoties ar manu egoismu, man palīdz atklāt Radītāja īpašības, kuras Viņš parāda attiecībā uz mani, manu uztveri.

Grūtības uztvert Radītāju ir tajā, ka Viņš darbojas „apļos” (bez visādiem ierobežojumiem), taču radījumam Viņam ir jāatbild „taisnā līnijā”, tas ir, ar ekrānu, kurš ierobežo egoismu. Taču, kad mēs pakāpienu pa pakāpienam paceļamies augšup, katru reizi ar ticību augstāk par zināšanām, tad šī pacelšanās ir nepārtraukta „analoga”, integrāla. Taču, pacēlušies augšup, mēs to uztveram „diskrēti”, kā noteiktu pakāpienu.

Proti, mēs tomēr kaut ko atklājam no „apļiem”, no Radītāja pilnības, tāpēc ka paceļamies ar ticību virs zināšanās. Ticība augstāk par zināšanām mums ļauj maksimāli pietuvoties no „taisnās līnijas” līdz Radītāja „apaļai pilnībai”

Apvienošanās spēks pie mums nonāk no gaismas, kura ir bezgalīga. Un tāpēc vismaz kaut kādā mērā, ar gaismas, „apaļās pilnības” palīdzību, kur visi ir vienādi, sasniedzot atdeves īpašību, mēs tādējādi veidojam sevī vēlmi, kas ir tuva aplim, Radītājam. Tomēr šīs īpašības mūsos veidojas caur mūsu „taisno līniju”.

Mēs nepārtraukti izzinām apli caur taisnu līniju, taču vienmēr paliek kaut kāda nenotverama piedeva, kura mums trūkst. It kā, aprēķinot integrālu, laukums tiek sašķelts daudzos taisnstūros, kuri tuvojas līknei, taču vienmēr paliek pāri nenotveramais atlikums.

No nodarbības, no grāmatas „Desmit Sefirot Mācība”, 19.03.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: