Saskaršanās ar īstenību

Kā nonākt līdz patiesai lūgšanai, kura rodas no īstas vēlmes? Sacīts: „Cilvēks atrodas tur, kur viņa domas”. Tāpēc nepieciešams sākt pārbaudīt, kur atrodas manas domas: pazemināt sevi, savu vēlmi līdz vienam punktam un ar šo punktu pieķerties Radītājam.

Un tad es sākšu sajust manī notiekošos stāvokļus un katrā no tiem atgriezties atpakaļ pie saliedētības ar Radītāju.

Kaut arī es nezinu, kā tieši izpildīt šo samazināšanos līdz vienam punktam, taču es cenšos gluži kā bērns, kurš vēlas būt pieaudzis.

Tādējādi es sāku veidot savu garīgo parcufu un noskaidrot kādus traucējumus no visām pusēm man nepārtraukti sūta Radītājs, kuri mani biedē, maldina, satrauc manu prātu un sirdi. Taču es vienmēr atgriežos saliedētības punktā. Vairāk no manis netiek prasīts, tādējādi es veidoju savu garīgo telpu.

Ja pāri visiem traucējumiem es anulēju sevi un no jauna pieķeros Radītājam, tad katrs traucējums prātā un sirdī izlabojas un iekļaujas svētumā. Tāpēc es vienmēr atradīšos īstenā vēlmē un patiesā lūgšanā, cenšoties nepārtraukti atgriezties saliedētībā un noskaidrojot, ka neesmu uz to spējīgs bez Radītāja palīdzības. Es nepārtraukti atklāšu problēmas un pielikšu pūles, lai lūgtu saliedētību ar Radītāju.

Manam pirmajam saliedētības punktam ir jābūt īstam, kur nav manis, taču ir tikai mana tiekšanās pieķerties Radītājam. Un tad es sākšu izzināt Radītāju, no Viņa darbībām ar mani uzzināt Viņa attieksmi, raksturu, uzvedību, sapratni, ko Viņš vēlas man teikt. To būtībā dēvē par kabalas zinātni.

No nodarbības, no Rabaša raksta „Patiesa lūgšana par īstenu vēlmi”, 07.03.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: