Seminārs: nekritizēt un nestrīdēties

Jautājums: Bāls Sulams raksta, ka kritika ir panākumu ķīla un attīstība domu sfērā. Kāpēc semināros ir pretēji – aizliegts kritizēt un strīdēties, pāriet uz individuālu dialogu?

Atbilde: Bāls Sulams to saka pilnīgi citā sakarā. Viņš raksta, ka kritiska pieeja sabiedrībā visās tās saiknēs un sfērās ir nepieciešama, lai attīstītos. Un tas ir dabiski. Saprotams, ka tā ir absolūti racionāla pieeja.

Taču grupā mums ir jāpaceļas virs individuālo attiecību noskaidrošanas, nepatikas un atstumšanas uz savstarpējo saikne. Tāpēc tur nekāda kritika nevar būt. Tikai savstarpēja apvienošanās līdz tev sāks likties, ka tu visus mīli.

Tāpēc, ka tu mīli savus bērnus, lai kādi viņi nebūtu. Pat, ja tavs bērns ir huligāns, taču, kad tev par to stāsta kaimiņš, tu savu bērnu sāc aizstāvēt, lai gan saproti, ka kaimiņam ir taisnība. Tā arī šeit.

No nodarbības krievu valodā, 22.10.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: