Seminārs: dzirdēt katru

Jautājums: Kāpēc ir svarīgi, lai izteiktos katrs semināra dalībnieks?

Atbilde: Mums nepieciešams attīstīt savus biedrus, viņus sajust. Katram no viņiem ir jāmāk runāt, lai labāk saprastu sevi, mācētu sevi izteikt.

Jautājums: Taču, ja cilvēks saka: „Es izlaidīšu, es nevaru runāt, es negribu.”?

Atbilde: Neko nepadarīsi. Mūsu pasaulē ir dažādi cilvēki: klusi un runīgi. Taču grupā tas viss mums ir jāizlīdzina.

Replika: Semināra laikā mēs klausāmies katru biedru un uzsvērti to demonstrējam. Tas ir, mēs izsakāmies pēc kārtas, viens otru nepārtraucot, uzmanīgi klausāmies.

Atbilde: Seminārā mūs interesē absolūti katra viedoklis. Un pat tad, ja man kāda viedoklis neinteresē, man sevi ir jāpiespiež ieklausīties, lai mans egoisms nenonivelētu vēstījumus no maniem biedriem.

Un, lai gan mans egoisms nevēlas nevienu dzirdēt, taču viņu viedokļi man ir vissvarīgākie, vajadzīgākie, efektīvākie.

No nodarbības krievu valodā, 22.10.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: