Tuksnesis, 4. daļa

Jautājums: Cilvēks, kurš jūt neapmierinātību ar savu dzīvi, mūk uz tuksnesi, sevis meklējumos. Tāpēc, ka tuksnesis ir klusums, mūžības sajūta, kaut kas pirmatnējs, absolūti atšķirīgs no tā dzīves virpuļa, kurā mēs nepārtraukti griežamies.

Kāpēc tieši tuksnesī cilvēki meklē iekšēju piepildījumu?

Atbilde: Es ieteiktu nepieķerties tuksneša ārējam tēlam. Kad Torā tiek minēts tuksnesis, ar to tiek domāts cilvēka iekšējais stāvoklis. Iekšējais tuksnesis ir izžuvušas dzīves vides meklējumi, kas nenes nekādus augļus.

Egoisms cilvēku ir absolūti izžāvējis un nesniedz viņam atbildi uz jautājumu par dzīves jēgu, tās mērķi un tāpēc viņš jūtas kā iekšējā tuksnesī. Un šeit, protams, viņam nepieciešams atrast aku ar dzīvinošu ūdeni, proti, augstāko gaismu, kura parādās tieši sausumā, tuksnesī.

Jautājums: Kādā veidā tuksnesī tiek rakta aka?

Atbilde: Aka parādās, pateicoties jautājumiem. Aku vienmēr vispirms aizbīda ar akmeni, taču pēc tam akmeni noveļ, atverot aku… Ap aku vienmēr iedegās strīdi.

Jautājums: Kas tie ir par jautājumiem, kuri caururbj zemi?

Atbilde: Cilvēks vēlas nokļūt pie dzīves avota. Viņš nepārtraukti sevi pārbauda un pēta realitāti: kur iespējams rast savas dzīves avotu. Viņš meklē tieši tuksneša sausuma vidū, nemūkot no šī jautājuma, bet arvien vairāk iedziļinoties savā dzīvē.

Cilvēkam nepieciešams atrast savu avotu un saprast, kādēļ viņš dzīvo, dēļ kāda mērķa, kāds ir šīs īsās un ciešanām pilnās dzīves noslēgums. Pateicoties šādai rakšanai, cilvēks galu galā nonāk līdz avotam.

Turpinājums sekos…

No 924. sarunas par jauno dzīvi, 28.11.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: