No haosa līdz harmonijai, 5. daļa

Kongress Viļņā „No haosa līdz harmonijai”, 1. nodarbība

Visam esošajam, no visnoderīgākā līdz viskaitīgākajam ir tiesības eksistēt. Nevienu parādību nedrīkst iznīcināt, gluži otrādi, mums ir uzlikts pienākums tikai to izlabot līdz līdzībai ar Radītāju. (Bāls Sulams, „Miers pasaulē”)

Cilvēku parastas nepareizas darbības ir iemesls pareizām darbībām nākotnē. Taču katrs labs stāvoklis ir iepriekšējā sliktā stāvokļa rezultāts. Tāpēc labā un ļaunā vērtējums ir jāsniedz, nevis pēc dotā stāvokļa, bet pēc tā, kādā mērā tas pietuvina mērķim. Tāpēc, ka atbilstoši Attīstības likumam, grēks ir pareizu stāvokļu dzimšanas iemesls.

Taču katra stāvokļa eksistences ilgums ir tieši tik ilgs, cik nepieciešams, lai tajā apzinātos ļaunumu, lai tajā vairs nebūtu iespējams atrasties, tāpēc lai saliedētos, to sagrautu un pārietu labākā stāvoklī. (Bāls Sulams, „Miers”)

Mūsu pasaule nepārtraukti mainās uz arvien sliktāku stāvokli, tāpēc ka mūsu pasaules pamatā ir egoisms. Tas nepārtraukti mūsos aug, radot arvien raupjākus, sliktākus stāvokļus.

Taču, ja mēs egoismu pareizi apgūstam un izmantojam, tad visas darbības, kuras mūsos attīstās egoisma ietekmē, mēs spējam izlabot un no tām veidot labvēlīgus stāvokļus. Viss ir atkarīgs tikai no tā, kādā veidā mēs attiecamies pret visu, ko pasaulē novērojam. Tāpēc Bāls Sulams apgalvo, ka pasaulē neko nedrīkst iznīcināt.

Kabalas zinātne izdara interesantu secinājumu, ka viss sliktais un labais nāk no vienas saknes. Kabalas zinātne vēršas pie cilvēka un saka: „Tavs uzdevums ir tikai savienot labo ar slikto tādā veidā, lai no tiem gūtu labumu”. Gluži kā mūsu dzīvē: mēs ņemam mīnusu un plusu pievienojam motoram, un tas sāk griezties.

Katrai darbībai ir pretdarbība. Pasaulē vienmēr eksistē pozitīvais un negatīvais spēks. Ja tos pareizi izmanto, tad iespējams likt darboties tā, lai tie dotu enerģiju, kustību, vienalga ko – nepieciešams tikai iemācīties tos pareizi pielietot.

Tāpēc nav nekā slikta, nepieciešams tikai pret slikto atrast ko labu un tos savstarpēji pareizi savienot. Tāds ir galvenais secinājums, pie kura mēs nonākam, apgūstot kabalas zinātni.

Lieta tā, ka mūsu pasaulē mēs cenšamies iznīcināt visu it kā slikto. Kaut kur mēs sākām iznīcināt vilkus, pēc tam sajutām, cik tas ir kaitīgi, tāpēc ka ekoloģiski pareizai sistēmai ir jābūt līdzsvarā, tajā ir nepieciešami visi veidi. Tie viens otru atbalsta un nodrošina homeostāzi – dabisku līdzsvaru.

Gluži tāpat ir mūsu līmenī, mūsu savstarpējās saziņas līmenī. Cilvēcei ir jāsaprot, ka neeksistē nekas kaitīgs, vienkārši nepieciešams iemācīties strādāt starp divām pretējām īpašībām. Uz to pamatojas jebkura pareiza strādājoša sistēma, kurā ir ieeja un izeja, saraušanās un izplešanās, nepārtraukta savstarpēja papildināšana un izmaiņas.

Tā ir ļoti svarīga doma, kuru kabala izgaismo visos savos darbos, lai parādītu, cik nepareizi mēs attiecamies pret sevi un apkārtējiem, pret bērniem, pret visu. Mēs nepārtraukti cenšamies visu salauzt, izdomājam visa veida jaunas metodikas, teorijas, kas lauž iepriekšējās un akcentē uzmanību tikai uz kādu vienu aspektu.

Taču mums ir nepieciešams iemācīties saprast, ka daba ir viens veselums. Tā vienmēr sastāv no pretējām īpašībām, viedokļiem, parādībām, un tikai pareiza to savienošana mums sniedz iespēju saprast dabas dziļumu, iekļūt tajā dziļāk ar prātu, sajūtām un to atklāt.

Tikai tad daba mums kļūst saprotama. Taču mēs dabu kropļojam un pēc tam redzam, ka esam izdarījuši slikti, krītam citā galējībā – atkal slikti utt.

Gluži tas pats ar cilvēcisko sabiedrību. Tajā nav nekā laba un nekā slikta. Sliktais ir tikai tajā, ka mēs cenšamies kaut ko iznīcināt, kaut ko apspiest uz cita rēķina, it kā uz labu. Taču laba var būt tikai pareiza savstarpēju īpašību sakritība.

Tāpēc atrast globālā un individuālā līdzsvaru katrā parādībā, katrā grupā, katrā sabiedrībā, dabā ir cilvēka galvenais uzdevums. Par to stāsta kabalisti. Un mums vienmēr šādi pret to ir jāattiecas.

Tas attiecas pat uz slimībām un veselību. Nav slimības un nav veselības – to starpā ir jābūt līdzsvaram. Piemēram, iestājas kaut kāds nevesels stāvoklis un, ja to pareizi izmanto, tas cilvēku atveseļo. Tieši pareiza negatīvo un pozitīvo īpašību savstarpēja kombinācija noved pie harmonijas.

No kongresa Viļņā, 1. nodarbība, 03.11.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: