Seminārs aplī un praktiskā kabala, 3. daļa

Biedru tikšanās

Jautājums: Sporta treniņš futbola laukumā vai sporta zālē notiek trenera vadībā, mācības notiek lasot grāmatas, klausoties lekcijas, veicot pierakstus. Uz ko kabalā pamatojas „seminārs” vai uz cilvēku savstarpējām sarunām?

Atbilde: Seminārs ir veidots pamatojoties uz cilvēku savstarpējām sarunām, tas notiek pamatojoties uz īpašiem tekstiem, kurus sarakstījuši kabalisti. Ik reiz notiek citātu atlase pēc noteiktas tēmas, pamatojoties uz to, tiek veidots seminārs.

Seminārs nav vienkārša apspriešana, tāpēc ka nav tik svarīgi, ko cilvēki runā. Vadītājs pat var viņiem uzdot runāt visiem reizē. Nozīme ir nevis tam, ko viņi saka, bet, kas notiek ar viņu sirdīm: kādā mērā tās vēlas iekļauties grupā, lai tai dotu, citus savienot un atklāt Radītāju. Proti, svarīgi ir nevis vārdi, bet gan cilvēka iekšējā tieksme attiecībā uz desmitnieku.

Eksistē īpašs semināra veids, kuru dēvē par „biedru tikšanos”. Tajā piedalās nevis desmit, bet lielāks cilvēku daudzums, it kā daudzi desmitnieki apvienotos kopā. Pieņemsim, pasaulē ir astoņi miljardi cilvēki, tas ir, astoņsimts miljoni desmitnieku. Tas arī ir sava veida „seminārs”, taču vairāk līdzinās sanāksmei.

„Biedru tikšanās” vairāk ir kopīga darbība, kas pakļaujas tādiem pašiem likumiem kā seminārs. Biedru tikšanās laikā mēs neielaižamies sarunās, bet runājam par pozitīvām lietām: par mūsu panākumiem virzoties uz priekšu, par biedru, skolotāja, Radītāja dižumu, par mūsu mērķa dižumu, par mūsu augšupeju. Biedru tikšanās vienmēr norit „labajā līnijā”, tas ir, bez kritikas, lai paceltu grupas garu.

Parasti biedru tikšanās notiek lielā grupā, kur ir daudz cilvēki un visi desmitnieki savienojas vienā veselumā, vienā aplī: sēž kopā un jūtas kā viens desmitnieks.

Jautājums: Kāds ir šādas tikšanās mērķis?

Atbilde: Atbilstoši kabalai, nav vairāk par AVAJa, tas ir, vairāk par desmit īpašībām. Un tāpēc jebkurš cilvēku daudzums attiecībā pret kopīgo veidojumu vienmēr būs kā „desmitnieks”.

Jautājums: Kāds ir veiksmīgas tikšanās galvenais nosacījums?

Atbilde: Tikšanās būs veiksmīga, ja mēs visi vēlamies justies apvienoti. Taču šādās sanāksmēs mēs neapspriežam savus trūkumus vai jebkuru tēmu, kas mūs varētu sašķelt vai sanaidot. Viss ir virzīts uz Radītāja, grupas svarīguma palielināšanu.

Ja mēs no šādas tikšanās izejam piepildīti ar sajūtu, ka grupa, kabalas zinātne, skolotājs, Radītājs ir diženi, un jūtamies laimīgi, tas nozīmē, ka tikšanās bija veiksmīga. Un tā nav „psiholoģiska terapija”, mēs patiešām neliekuļojot runājam patiesību.

Mēs vienkārši viens otram palīdzam pacelties, izmantojot to platformu, kuru mums grupa piedāvā, gluži kā ar liftu pacelties grupas augstumā. Nav svarīgi, cik augstu cilvēks atrodas, grupa viņu paceļ.

Biedru tikšanās ir lifts, kurā iekāpjot var pacelties uz „otro stāvu, uz „trešo stāvu”, pat uz jumta.

Turpinājums sekos…

No 885. sarunas par jauno dzīvi, 20.07.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed