Seminārs aplī un praktiskā kabala, 2. daļa

Jautājums: Kāda ir semināra nozīme – apspriešana aplī kā praktiskā darba metode, kuru kabalā plaši izmanto?

Atbilde: „Seminārs” ir desmit vīriešu vai desmit sieviešu kopēja darbība, kuri veic vingrinājumus pēc ieteikumiem no kabalas pirmavotiem vai skolotāja vadībā, gluži kā sportisti trenera vadībā.

Tikai tie nav fiziski vingrinājumi kā sportā, bet gan iekšēji vingrinājumi, kas pamatojas uz iekšējiem centieniem savstarpēji apvienoties līdz tādam līmenim, ka šajā saiknē atklāsies Radītājs.

Būtu labi, ja to varētu īstenot vienā reizē. Taču parasti tam ir nepieciešamai daudzi vingrinājumi, daudzu mēnešu un pat gadu garumā. Šādu vingrinājumu, ar mērķi starp mums radīt īpašu saikni, kur mēs spēsim sajust augstāko atdeves un mīlestības spēku, dēvē par „semināru”.

Pastāv daudz dažāda veida semināri, taču kā likums tie tiek veikti, lai sagatavotos kabalas nodarbībām. Seminārā mēs pārbaudām savstarpējās saiknes, kādā mērā tās atbilst Radītāja atdeves un mīlestības īpašībām. Taču pēc tam, kad semināra laikā mēs šādu atdevi un mīlestību esam sasnieguši, vai gluži pretēji, nespējam to sasniegt, bet atklājam savu pretējību viens otram, mēs pārejam pie mācībām.

Un tad, pateicoties mācībām, mēs pieprasām no augšienes atdeves spēku: gaismu, kas atgriež pie avota, tas ir, spēku, kas iemiesojas Radītājā. To tad arī dēvē par Toras apgūšanu, par ko ir sacīts: „Es radīju ļauno sākotni”, kura mūs desmitniekā sašķeļ, „un piedevām tam radīju Toru, kuras gaisma atgriež pie avota”.

Sanāk, ja mēs studējam kabalu desmitniekā, lai satuvinātos un viens ar otru apvienotos, tad mēs varam izmantot Toras spēku. Mācību laikā mēs apgūstam, ko nozīmē būt saistītiem: kādā veidā ir veidoti garīgie objekti (parcufim), pasaules, garīgo līmeņu pakāpieni, kādā veidā tas viss savienojas kopā un mūs sev pievieno.

Tādā gadījumā mēs sev piesaistām īpašu spēku, kuru dēvē par „Toru”, „apkārtējo gaismu” vai „gaismu, kas atgriež pie avota”, kura uz mums iedarbojas un vienu ar otru satuvina.

Tādējādi mēs veidojam saikņu tīklu, kurā atklājam īpašas parādības, kuras dēvē par augstākā spēka parādīšanos, Radītāja atklāsmi.

Turpinājums sekos…

No 885. sarunas par jauno dzīvi, 20.07.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed