Seminārs aplī un praktiskā kabala, 1. daļa

Jautājums: Kabalas metodika ļauj mainīt cilvēka dabu, lai no saņemšanas savā labā viņš sāktu rūpēties par citiem. Un lai šo metodiku realizētu tiek izmantoti semināri aplī, „apaļie galdi”. Kas ir apaļie galdi?

Atbilde: Apaļais galds ir grupas darbība, kurā piedalās vīrieši, sievietes, bērni. Kabala ir Radītāja atklāsme radījumiem šajā pasaulē, un to ir iespējams sasniegt iegūstos īpašību līdzību. Tas nozīmē, ka mums ir jāiegūst īpašības, kas līdzinās augstākajam spēkam un tad mēs spēsim to atklāt, gluži kā jebkuram lokatoram ir jābūt gatavam parādībām, kuras tam ir paredzēts uztvert.

Piemēram, dūmu detektors tiek veidot tādējādi, lai reaģētu uz dūmiem un nevis uz saldu, karstu vai skābu garšu. Gluži tāpat arī šeit, ja es vēlos atklāt augstāko spēku, tad man sevī ir jāveido maņu orgāns, kurš man pašlaik nav, kurš līdzināsies Radītāja dabai. Un tad es spēšu atrast Radītāju, gluži kā dzinējsuns, kurš uzodis pēdas. Man ir nepieciešama tikai šāda oža, lai atklātu, kur Viņš slēpjas.

Kabalisti apgalvo, ka Radītājs slēpjas starp mums. Ja mūsu starpā valda labvēlīgas attiecības un savstarpēja palīdzība, mīlestība pret radījumu, it kā mēs būtu viens cilvēks ar vienu sirdi, tas liecina par to, ka mēs patiešām vēlamies justies kā viens veselums.

Un šajā tieksmē mēs sākam just, gluži kā suns ar degunu, Radītāja klātbūtni. Mēs Viņu nemeklējam kaut kur citās pasaulēs un vietās, bet arvien vairāk savstarpēji savienojamies, lai atrastu, kur un kā mēs spējams atklāt Radītāju.

Saprotams, ka, veidojot savstarpēji draudzīgas attiecības, mēs šajās attiecībās atklāsim augstāko spēku. Savstarpēju saikņu sistēmu, kas ir maksimāli savstarpēji labvēlīga līdz pat mīlestībai, tiek dēvēta par Šehina, tāpēc ka tās iekšienē mēs vēlamies atklāt Radītāja klātbūtni, kuru dēvē par Šohen.

Tāpēc nav iemesla pārvietoties uz citu vietu, mums ir nepieciešams izlabot tikai mūsu savstarpējo attiecību tīklu uz savstarpēju mīlestību un atdevi, apskāvieniem, apvienošanos tādā līmenī līdz mēs kļūsim iekšēji viens otram tik tuvi, ka šīs saiknes iekšienē parādīsies Radītājs. Vienīgais par ko nepieciešams uztraukties ir mūsu vienotību, bet viss pārējais tajā atklāsies pats.

Lai šādu saikni izveidotu, tiek veikts darbs grupā, kura sastāv no desmit cilvēkiem, kuri vēlas atklāt augstāko spēku. Ja viņi pilda kabalistu padomus, tad pakāpeniski šo spēku atklāj.

Vēlams, lai šāds desmitnieks kabalas zinātnes studēšanai pulcētos katru dienu, kā arī, runājot par apvienošanos, lasot kabalas rakstus, pildot visa veida vingrinājumus censtos apvienot kopā visus biedrus.

Un tas viss tāpēc, lai biedru starpā izveidotu tādas attiecības, kuru iekšienē starp mums atklājas saikņu tīkls. Šis tīkls jau eksistē, taču mums tas ir jāizvelk no apslēptības, gluži kā tīklu no ūdens dzīlēm, kā zvejnieki ar tīklu velk ārā zivis, mēs izvilksim un atklāsim Radītāju.

Seminārs aplī ir darbība, kas mums ļauj līdzināties augstākajam spēkam. Šajā darbībā tiek ietverta visa praktiskā kabalas zinātne, kas vēsta par cilvēka pacelšanos no lejas augšup.

Eksistē daļa kabalas, kas skaidro Universa uzbūvi, kas nolaižas lejup no Bezgalības pasaules. Taču citas tās daļas māca kādā veidā no šīs pasaules pacelties augšup, atpakaļ Bezgalības pasaulē un atklāt Radītāju. Šis darbs tiek paveikts, pateicoties semināriem aplī.

Turpinājums sekos…

No 885. sarunas par jauno dzīvi, 20.07.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: