Pretestība kabalas zinātnei, 4. daļa

Jautājums: Ko jūs varat atbildēt kabalas pretiniekiem, kuri apgalvo, ka ir nepieļaujami mācīt kabalu masām, jo pastāv risks, ka tās jēdzieni tiks materializēti, vai gluži pretēji, iespējama „lidināšanās mākoņos” un fantazēšana?

Atbilde: Patiešām tāds risks pastāv, ja kabalu apgūstam pēc nepareizas metodikas. Taču mūsu metodika ir ļoti tuva tautai, tāpēc ka būtībā mēs mācām apvienošanos un mīlestību pret tuvāko kā pret sevi pašu. Kurš var protestēt pret šādu metodiku?

Kabalas zinātne ir īstenā Tora, tāpēc ka tikai tā vēsta par īstenību, tas ir, par to, kas Torai cilvēkam ir jāiemāca: mīlēt savu tuvāko. Nav lielāka baušļa kā mīlestība pret tuvāko, tāpēc ka tas noved pie mīlestības pret Radītāju. Tieši to mēs apmācām, un tajā nav nekādas mistikas. Un pat garīgais ir „materiāls”, jo mēs apgūstam, kādā veidā cilvēkam jāuzvedas šeit un tagad mūsu pasaulē.

Jautājums: Pastāv iebildumi, ka kabalā ir milzīgs spēks, gluži kā atomenerģija, un, ja tam apmācīt cilvēkus, kuri vēl nav gatavi, tad viņi šo spēku var izmantot par sliktu sev un citiem?

Atbilde: Kabalisti negroza pasauli pēc savas vēlmes, kā apgalvo kabalas pretinieki. Viņi neko nepārvalda, bet tikai apmāca cilvēkus, kādā veidā nonākt pie labvēlīgas apvienošanās un pat pie mīlestības. Kabalas mērķis ir iemācīt cilvēku mīlēt, tāpēc ka ar labām savstarpējām saiknēm mēs labojam pasauli.

Kabalas zinātne ir ļoti praktiska metodika. Šī zinātne ir absolūti nepieciešama – īpaši Izraēlas tautai, pateicoties antisemītismam, naidam un spiedienam, kā arī visai cilvēcei. Apgūstot kabalu nav iespējams nodarīt kaitējumu. Tikai tas, kurš nezina dabas likumus, spēj apgalvot pretējo. Tas ir līdzīgi tam, kad baida bērnu ar lāci, lai viņš neietu uz ielas. Šīm apsūdzībām nav nekādas jēgas.

Visas problēmas, kas saistītas ar kabalu parādās tāpēc, ka to apmāca nepareizi, cilvēki, kuri no šīs zinātnes neko nesaprot un izplata savu metodiku. Telavivā ir ļoti liels daudzums kiosku, kuros tirgo grāmatas, kuras pretendē uz to, ka tās, it kā nāk no kabalas.

Turpinājums sekos…

No nodarbības „Pretestība kabalas zinātnei”, 24.09.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed