Pretestība kabalas zinātnei, 1. daļa

Mēs redzam, ka cilvēces attīstība virzās uz priekšu divu spēku ietekmē: atbalsts un pretestība, „par” un „pret”, attīstošais spēks un bremzējošais spēks. Tas ir dabiski jebkāda veida attīstībai, ka nepārtraukti notiek izplešanās un saraušanās, it kā „ieelpa” un „izelpa”.

Visur darbojas šie divi spēki, jo, ja to starpā nav līdzsvara, pareiza attīstība nav iespējama.

Kabala un kabalisti attīstās atbilstoši savai paaudzei. Attīstītā dvēseles tilpnē atklājas dzirkstis, kuras tam jau ir gatavas un tāpēc paceļas augšup no vispārējās sašķeltības lauskām, pieprasot labošanu.

Cilvēki, kuros šādas dzirkstis ir atmodušās, jūt nepieciešamību atklāt radīšanas mērķi, augstāko spēku, Radītāju, izzināt kontinumu. Viņi tiecas pacelties virs parastās dzīves, lai nepaliktu sašķeltajās vēlmēs, bet dzīvotu par labu garīgām dzirkstīm.

Lai gan šīs dzirkstis ir sašķeltas, tomēr cilvēks jūt, ka tās nepieciešams atdzīvināt. Tāpēc kabalistā darbojas daudzi spēki: dzirkstis, garīgie gēni (rešimot), vēlmes, kuras attiecas uz labošanu, tas ir, atdeves īpašībām.

Šis process aizsākās no „pirmā cilvēka”, Ādama. Pēc tam katrā paaudzē viņam pievienojās arvien vairāk un vairāk cilvēku, tie, kuri sajuta nepieciešamību atklāt un izzināt radīšanas mērķi, savu piederību augstākajam spēkam un augstākajai sistēmai. Tādā veidā no Ādama stiepjas vesela kabalistu ķēde, kuri attīstīja Radītāja atklāšanas metodiku šīs pasaules radībai.

Paši kabalisti tad arī bija tie radījumi, kuri atklāja augstāko spēku. Un, pateicoties tam, ka daudzos cilvēkos garīgās dzirkstis un vēlmes vēl tikai modās, kabalisti atbilstoši nodarbojās ar kabalas izplatīšanu, kas izsauca dažādu reakciju.

Pat vienkārša kabalas studēšana cilvēkā modina divus pretējus spēkus: vēlmes par un pret Radītāja atklāsmi. Tāpēc, ka cilvēks ir sašķelta vēlme gūt baudu, egoisms, kura iekšienē atrodas dzirksts, kura pieprasa pāriet citā dimensijā, citā līmenī, uz nolūku par labu atdevei.

Šī dzirksts attiecas uz citu dzīvi, uz citu pasauli. Un tāpēc kabalistu iekšēji veido divas pasaules, reizēm atrodoties atdeves spēku varā, bet reizēm saņemšanas spēku varā. Viņš nepārtraukti piedzīvo pacēlumus un kritumus, jo viņā nepārtraukti mostas šie divi pretējie spēki: dzirkstis un sašķeltās vēlmes pieprasa savu realizāciju.

Tas pats noteikums darbojas arī attiecībā uz cilvēku un apkārtējo sabiedrību. Ābrams – pirmais kabalists, kurš uzsāka plašu kabalas izplatīšanu, saskārās ar tik spēcīgu pretestību: gan no sava tēva Teraha un visas agrākās skolas, gan Senās Babilonas valdnieka Nimroda, ka viņam nācās Babilonu pamest.

Pretošanās kabalai ir dabīga, tāpēc ka bez pretošanās nekas neattīstās. Mēs redzam piemēru nedzīvā, augu un dzīvnieciskajā dabā, ka visa evolūcija ir cīņa un citādāk nevar būt.

Tāpēc kabalisti attiecas mierīgi pret kabalas pretiniekiem, saprotot, ka viņus saņem no augšienes un ka visus šos protestējošos spēkus vada Radītājs. Taču reizē ar to, kabalistiem kā garīgās izaugsmes spēka pārstāvjiem ir jāpretojas šo pretējo spēku materiālai, egoistiskai attīstībai.

Kabalas pretinieki ar to visādi cīnās, taču kabalisti saprot, ka visu šo pretošanos ir sarīkojis Radītājs, kurš šos spēkus vada, tāpēc atbildei uz to ir jābūt atbilstošai. Galu galā jādarbojas dēļ viena mērķa: virzīties uz Radītāja atklāšanu radījumiem šajā pasaulē, kas ir kabalas zinātnes mērķis.

Tieši šim mērķim parādās kabalas zinātne, un nav iespējams, ka viens atklājas bez otra, tāpēc ka virzība uz priekšu un pretestība viena otru balsta.

Tāpēc pret kabalas pretiniekiem nepieciešams attiekties racionāli, saprotot, ka kopš gaisma radīja tumsu, proti, altruistiskā vēlme radīja egoistisko vēlmi, šīs vēlmes ir viena otrai pretējas, taču to attīstība ir kopīga. Tāpēc, ka gaisma attīstās, pateicoties tam, ka tā nonāk radījumā un to vada, veidojot viņā arvien vairāk dažādus savienojumus.

Tāpēc pret visu kritiku nepieciešams attiekties radoši, ar sapratni. Lai gan kabalas pretinieki kabalai ir izraisījuši daudz nelaimju, tomēr no otras puses visi šie spēki darbojas atbilstoši radīšanas programmai.

Turpinājums sekos…

No nodarbības „Pretestība kabalas zinātnei”, 24.09.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: