No kā sākas mīlestība

Jautājums: Kas ir absolūta mīlestība un kāpēc tā nav iespējama pat vecāku un bērnu starpā?

Atbilde: Lieta tā, ka mūsu pasaulē mīlestība tīrā šī vārda izpratnē neeksistē.

Kabalā ar vārdu mīlestība tiek domāts stāvoklis, kad es visu atdodu otram cilvēkam un visas cerības saistu ar viņu, sev neko neatstājot. Mana sirds ir tukša, mans prāts tukšs, manas domas tukšas, es visu nododu citiem. To dēvē par „mīlestību”. Mūsu pasaulē tas nav iespējams.

Citiem vārdiem sakot, mūsu egoistiskās īpašībās, ar kurām mēs esam dzimuši un līdz šai dienai veiksmīgi eksistējam, tādas iespējas nepastāv, tāpēc ka egoisms darbojas absolūti citādāk. Lai kādā veidā mēs savu egoismu negrozītu jebkurā gadījumā, tas apvērsīsies un izdarīs kā labi viņam.

Pat, ja mēs citiem kaut ko dodam, vēlam viņiem labu, tad tikai tāpēc, ka mums no tā ir kaut kāds labums un pateicoties tam ir vērts vēlēt veiksmi vai darīt citiem kaut ko labu. Tāpēc mīlestības nav. Tikai viens vienīgs egoisms.

Mīlestība sākas no tā, ka mēs grupā cenšamies savstarpēji strādāt, cenšamies noskaņoties uz pareizām savstarpējām attiecībām, it kā mēs savā desmitniekā viens otram vēlētos kaut ko nesavtīgi dot, no sevis nodot citiem. Taču nespējam. Un tad mums kļūst saprotams, ka mums trūkst atdeves, mīlestības spēka.

Šādā gadījumā rodas nepieciešamība šo spēku atrast, atklāt, apzināties, saņemt. Dabā jau sākotnēji eksistē atdeves un mīlestības īpašības – Radītāja īpašības. Tas nozīmē, ka šo spēku nepieciešams nedaudz saņemt no Radītāja.

Tāpēc, kad mēs desmitniekā cenšamies pareizi viens pret otru attiekties, ar mīlestību un atdevi, mēs redzam, ka to nespējam izdarīt. Tad mēs visi kopā sākam no Radītāja pieprasīt: „Dod mums atdeves, mīlestības spēku, pareizas savstarpējās attiecības vienam ar otru. Tev mūs jāizlabo. Tev mums jāpalīdz”. Un mēs šo spēku saņemam.

Tādā veidā starp mums atklājas Radītājs – atdeves un mīlestības īpašība. To ir reāli iespējams izdarīt. Mūsu laboratorija ir mūsu desmitnieks, kur mēs kopā visu apspriežam, risinām, darbojamies, izsaucam uz sevi šo pozitīvo spēku un to realizējam.

Replika: Jūs vienmēr apgalvojat, ka Radītājs atklājas cilvēku savstarpējās attiecībās.

Atbilde: Tikai desmitniekā, savstarpēji pareizi pretstatot cilvēkus, pareizā savstarpējā saiknē. Tas nav vienkārši. Tas ir ilgs darbs pēc precīzas metodikas.

No nodarbības krievu valodā, 11.06.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed