Iespēja izvēlēties likteni, 2. daļa

Jautājums: Vai visa mana dzīve un visi tās notikumi jau iepriekš ir ieprogrammēti? No kurienes šī programma rodas?

Atbilde: Visa mūsu realitāte ir programma, kurā mēs eksistējam un tās iekšējā plūsmā attīstāmies. Taču mēs paši esam šīs programmas elementi, ar kuriem tā strādā un virza uz priekšu.

Programma ir spēki, kuri uz mums iedarbojas un izved cauri dažādiem stāvokļiem: tu biji bērns, mācījies, aizgāji armijā, apprecējies, radīji bērnus utt. Vai tu izvēlējies, kas ar tevi notiks? Mēs neko neizvēlamies, lai gan mums ir dota ilūzija, ka viss ir mūsu rokās un mēs paši izlēmām, kur mācīties, ar ko precēties utt.

Taču tas viss nav taisnība un dzīve paiet cilvēkam neko nejautājot. Tagad savos septiņdesmit gados atskatos atpakaļ uz savu dzīvi, man kļūst acīmredzams, ka es neko neesmu izvēlējies. Mani pamudināja uz visa veida situācijām, piespieda reaģēt uz notikumiem, iziet dažādus stāvokļus.

Attiecībā uz nākotni man vēl var būt ilūzija, ka es spēju rīkoties pēc savas izvēles. Taču attiecībā uz pagātni ir skaidrs, ka nekādas izvēles nebija.

Kāds var sevi grauzt par to, ka rīkojās tā, nevis citādāk. Taču vairākums, kuri guvuši pieredzi, tomēr saprot, ka notika tas, kam bija jānotiek un neko nav iespējams mainīt, tāds ir liktenis.

Jautājums: Un kur tad ir ierakstīts mans liktenis un viss, kas ar mani notiks?

Atbilde: Tas ir ierakstīts vispārējā programmā, kura atrodas dabas spēku laukā, kura iekšienē mēs eksistējam.

Jautājums: Kad šī programma tiek ierakstīta: vēl pirms cilvēka dzimšanas, dzimšanas brīdī vai dzīves laikā?

Atbilde: Visa programma ir ierakstīta no radīšanas sākuma un līdz tās galam. Saprotams, ka vēl pirms cilvēka dzimšanas eksistē visa viņa dzīves ceļa programma. Šis scenārijs atrodas spēku laukā, kuru dēvē par Šehinu – kopīgu vēlmi, kura ir visas radības materiāls. Šajā laukā darbojas spēks, kurš vēlmi gūt baudu virza uz tās galīgo stāvokli, uz nolikto mērķi.

Šī spēka formula, kas ietekmē vēlmi, tiek dēvēta par radīšanas nolūku. Radīšanas nolūks ir programma, spēks, formula, kas virza vēlmi, no tās sākotnējās formas uz noslēdzošo. 99.99% cilvēku šī programma ir uzrakstīta jau iepriekš, taču 0.01% cilvēku tā nav uzrakstīta…

Turpinājums sekos…

No 886. sarunas par jauno dzīvi, 25.07.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed