Kāpēc mums jāzina Augstākās pasaules likumi?

Replika: Ļoti žēl, ka kabala nespēj izskaidrot Augstākās pasaules likumus. Eksistē vairāk nekā 200 fizisku materiālās pasaules likumu, kuri ir atklāti un ļoti skaisti aprakstīti.

Atbilde: Šie likumi ir aprakstīti, tāpēc ka cilvēks tos ir atklājis, jo atradies tādās pašās īpašībās. Tikai tāpēc viņš tos ir atklājis un izzinājis. Taču, ja cilvēkā nav garīgās īpašības, viņš neko nespēj izdarīt, – tikai klausītie, ko viņam stāsta kabalisti.

Piemēram, ja man mājās ir kaķis, suns, kaza vai govs, vai es viņiem spēju kaut ko izskaidrot no fizikas likumiem? Nē, nespēju. Tādēļ viņiem ir jāpaceļas līdz cilvēka līmenim un jāattīsta sevī noteiktas spējas, kuras sniegtu viņiem iespēju šos dabas likumus sajust un atklāt.

Pirms diviem tūkstošiem gadu mēs nezinājām to, ko zinām šodien, tāpēc ka mūsu egoisms nepārtraukti attīstās un mēs spējam tajā atklāt jaunas sakarības.

Replika: Taču kazai vai govij nav jāzina materiālās pasaules likumi. Tomēr kabalisti raksta, ka mums Augstākās pasaules likumi ir jāzina.

Atbilde: Jāzina, tāpēc ka tie mums palīdz nonākt līmenī, kur iespējams vadīt likteni.

Jautājums: Kāpēc tad man nav nekādi maņu orgāni, kuri tam būtu piemēroti?

Atbilde: Tāpēc, ka gūstot pašam sevi un regulējot uz garīgo likumu izzināšanu, tu sevī šos orgānus attīsti vispareizākā veidā. Ja tu tos vienkārši saņemtu, tad tevi dēvētu par “eņģeli”, tas ir, jau sākotnēji tajos eksistētu, taču būtu kā kaza vai govs.

No nodarbības krievu valodā, 20.09.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: