Vientulība miljonu pūlī, 4. daļa

Integrālās izglītības metodika ļauj cilvēkam attīstīt savu iekšējo individualitāti. Neviens neiejaucas viņa iekšējā pasaulē.

Taču reizē ar to cilvēks zina, ka sajust pasauli un realitāti daudz augstākā un plašākā aspektā virs noslēgtības un individualitātes, iespējams tikai saistoties ar citiem.

Un tad viņš sajūt pasauli, kas ir paralēla mūsu pasaulei. Mēs visi esam individuālisti, kā iesistas naglas, taču tas nevienam netraucē, tāpēc ka virs mums mēs veidojam mūs saistošu slāni.

Jautājums: Vai tad cilvēks jutīsies vientuļš?

Atbilde: Cilvēks nejutīsies vientuļš, jo izteiks savu individualitāti saiknē ar citiem. Šie divi slāņi: personīgais, individuālais un kopīgais, integrālais eksistēs paralēli, viens otru atbalstot.

Katra cilvēka individualitāte izpaudīsies arvien spilgtāk, taču tas nenovedīs pie negatīvām sekām un vientulības. Ja katrs ir radīts ar savām individuālām īpašībām, tad spilgti izteikta individualitāte nāk tikai par labu, nevis par sliktu.

Divi vissvarīgākie audzināšanas posmi ir individualitātes un savstarpējās saiknes attīstība, kura ir jāveido virs individualitātes. Kā tiek teikt „Visus noziegumus pārklās mīlestība”. Dotajā gadījumā cilvēks izmanto savu individualitāti ar mērķi pareizi savienoties ar citiem.

No dabas mēs esam tādējādi veidoti, ka, ja es izmantoju savas individualitātes īpašības dēļ saiknes ar citiem un viņus papildinu, un viņi dara tieši to pašu attiecībā uz mani, tad mēs savienojamies, nevis mehāniski kā zobrati, bet gan radām pilnīgu sistēmu.

Šādā sistēmā pareizi savienojoties, mēs sākam just to, kurš mūs virza – dabas augstāko spēku. Un tad mēs sākam mijiedarboties un virzīties atbilstoši šim spēkam, tas ir, ar to saliedējamies.

Jautājums: Kāpēc mūsdienās cilvēkos pēkšņi rodas slimīga vientulības sajūta? Ko nozīmē šis cilvēces evolūcijas etaps, jo agrāk tā nebija?

Atbilde: Mēs esam beiguši savu „lineāro” evolūciju, tagad mums tā jāpapildina ar „apaļo”, integrālo attīstību. Neskatoties uz individuālismu un katra unikālumu, mums nepieciešams atrast, kādā veidā pareizi izmantot savas īpašās īpašības dēļ labvēlīgas savstarpējās savienošanās un lai veidotu pilnīgu sistēmu. Tieši tāds ir radīšanas programmas noslēdzošais fināls.

No 846. sarunas par jauno dzīvi, 04.04.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: