Vientulība miljonu pūlī, 3. daļa

Vientulības problēma, kas aptver mūsdienu pasauli, ir saistīta ar cilvēka iekšējo tukšumu. Un pat, ja cilvēks vēlētos no vientulības atbrīvoties, viņš nezina kādā veidā to izdarīt.

To nemāca ne skolotāji skolā, ne psihologi, ne psihiatri. Lieta tāda, ka viņi paši ir tikpat vientuļi, tāpēc nespēj sniegt padomu, kādā veidā atbrīvoties no vientulības un satuvināt cilvēkus.

Nevienam nav saprotams, kādā veidā sākt tuvināt tādus galējus individuālistus kā mūsdienu laikabiedri. Un šeit spēj palīdzēt tikai kabalas zinātne, tāpēc ka tā skaidro kādā veidā radīt saikni virs mūsu egoisma, lai visus noziegumus pārklātu mīlestība.

Individuālisms paliek, mēs nevienu nelaužam, bet gan veidojam vēl vienu slāni virs mūsu dabas – vienotības slāni, vienotu jumtu. Zem šī jumta atrodamies mēs – individuālisti, kuri to kopā veido dēļ pareizas eksistences un laimīgas dzīves.

Šis jumts ved uz otro stāvu. Tas neatceļ mūsu individualitātes, bet palīdz virs tām veidot pareizu saikni. Sanāk, ka mūsu attiecības noris divos līmeņos: iekšējā līmenī es palieku izolēts un to neviens nedrīkst skart, taču ‘otrajā stāvā” – integrālā saiknē, kas ir veidota starp mums, mēs sevi iekļaujam aplī.

Iekšēji manī ir „taisna līnija” un mans iekšējais, personīgais stāvoklis ne uz vienu neattiecas. Taču attiecībā uz citiem es esmu absolūti atklāts un esmu gatavs būt ar visiem kā viens cilvēks ar vienu sirdi.

Šī ir integrāla apvienošanās, proti, eksistē gan viens, gan otrs. Tas ir jauns saiknes veids, kas izriet no kabalas zinātnes un tas cilvēcei ir jāiemāca. Ārējās attiecības tiek veidotas pēc apļa metodikas, integrālā saiknē, taču iekšējā pieeja vēsta par cilvēku pašu.

Un būtībā tās nav divas metodikas. Tās pārvēršas par vienu, tāpēc ka, jo spēcīgāk mēs savstarpēji saistāmies, jo vairāk tas mums palīdz attīstīties iekšēji, individuālā veidā. Sanāk, ka cilvēka egoisms turpina attīstīties un augt. Taču mūsu vienotībā, kas rodas aplī, mēs veidojam savstarpēju saikni, pateicoties tieši tam, ka kļūstam ar vien egoistiskāki.

Turpinājums sekos…

No 846. sarunas par jauno dzīvi, 04.04.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: