Zoar Grāmata ir Toras komentārs

Replika: Zoar Grāmata ir pirmā grāmata, kura tika sarakstīta pēc Toras. Tora pirms 3100 gadiem un šai grāmatai ir 2000 gadi.

Atbilde: Zoar Grāmata ir Toras komentārs, kura saturēja simts sējumus! Šodien no tās ir palikuši tikai nedaudzi.

Jautājums: Vai tiks uzrakstīti vēl kādi komentāri Zoar Grāmatai, lai to padarītu saprotamāku?

Atbilde: Es nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Vispirms mums jāapgūst kabalas zinātne un tādēļ ir nepieciešams sagatavot metodiskos materiālus un realizēt metodiku praktiski grupās.

Mēs redzam, kas ar pasauli notiek. Kabalisti raksta, ka mēs atrodamies stāvoklī, kad nepieciešams sākt galīgo labošanos. Tāpēc atklājas Zoar Grāmata.

No nodarbības krievu valodā, 05.02.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed