Monthly Archives: jūnijs 2017

Atalgojums un sods mūsu dzīvē, 2. daļa

Kabalisti atalgojumu un sodu uztver, nevis kā parasti cilvēki, bet kā reakciju, kas nāk no sistēmas. Tāpēc viņi pret jebkādu kritiku un apvainojumiem attiecas mierīgi kā pret sistēmas ietekmi, kas viņus vēlas virzīt uz priekšu.

Viņi to nepieraksta kādam konkrētam cilvēkam, tikai vispārējai sistēmai. Un tāpēc apvainojumi, kuri kādam citam šķistu kā sods, kabalistam ir darba materiāls, ar kuru jāstrādā, līdz tajā sajutīs atalgojumu. (vairāk…)

Atalgojums un sods mūsu dzīvē, 1. daļa

Jautājums: Dzīvē katrs par saviem darbiem vēlas saņemt atalgojumu, nevis sodu. Taču reizēm gadās, ka mēs visiem spēkiem cenšamies, taču, lai ko mēs darītu, viss noslēdzas ar neveiksmi un nav saprotams kāpēc. Vai ir kāda saikne starp mūsu darbībām un rezultātu, kuru mēs savā dzīvē saņemam?

Atbilde: Tas nav vienkāršs jautājums, tāpēc ka visa šī sistēma no mums ir slēpta. Mēs saņemam atalgojumu un sodu par visām savām darbībām, taču kurš zina, kas tieši mums ir atalgojums un kas sods? (vairāk…)

Audzināšana ar piemēru

Jautājums: Vai jūs uzskatāt, ka audzināšana jāsāk no pieaugušajiem un tad viņi audzinās bērnus? Vai labāk sākt no bērniem?

Atbilde: Viens otram netraucē. Lieta tā, ja bērnu audzina vecāki, kuri nodarbojas ar pašaudzināšanu, bērns no tā ietekmējas, tāpēc ka bērnam svarīgs ir piemērs.

Vislabākā audzināšanas metode ir piemērs, bez vārdiem. Tāpēc, ja pieaugušais bērnam kaut ko rāda ar savu piemēru un pavisam nedaudz paskaidro, tad tas ir vislabākais.

No nodarbības krievu valodā, 08.01.2017.

Avots krievu valodā

Audzināt cilvēku!

Jautājums: Audzināšana vairākumā gadījumu ir dažādu formu vardarbība. Garīgajā nav vardarbības. Kā šādā gadījumā rīkoties?

Atbilde: Patiešām garīgajā nav vardarbības. Taču mūsu pasaule nav garīgais. Mūsu pasaulē mēs ņemam „dzīvnieku” un veidojam no viņa cilvēku. (vairāk…)

Paaudžu atšķirība, 4. daļa

Jautājums: Kādā veidā izveidot vecāku un bērnu saikni caur mūžīgās dvēseles vēlmi? Kā ieinteresēt bērnu sevī attīstīt dvēseli?

Atbilde: No dzimšanas brīža bērnu nepieciešams ievietot tādā apkārtējās sabiedrībā, kur viņš spēj garīgi augt, tad pēc vairākiem gadiem mēs spēsim ar viņu runāt valodā, kas saprotama mums abiem.

(vairāk…)