Atalgojums un sods mūsu dzīvē, 7. daļa

Jautājums: Cilvēki tic, ka pildot jūdaismā pieņemtos baušļus viņus gaida atalgojums, taču tos pārkāpjot – sods. Vai tas patiešām tā ir?

Atbilde: Atbilstoši kabalas zinātnei cilvēks ir viena liela vēlme saņemt baudu, kas to padara pretēju dabas sistēmai, kurā viņš eksistē.

Tādēļ, lai izveidotu saikni ar sistēmu cilvēkam ir nepieciešams izlabot savu vēlmi no egoistiskas, kas rūpējas tikai par sevi uz altruistisku, kas darbojas par labu visai sistēmai. Un tad viņš gūs baudu no tā, kas pieder visai sistēmai, nevis atrauts no tās kā tas ir tagad.

Tāpēc viss mūsu darbs ir tajā, lai apvērstu savu dabu no radikāla individuālisma uz absolūtu integritāti ar sistēmu. Šī pāreja notiek, pateicoties cilvēka vēlmju labošanai. Un, sākot savu vēlmi labot, mēs atklājam, ka tā nav viena, bet sastāv no 613 daļām.

Visas šīs 613 daļas ir egoistiskas, taču tās iespējams labot ar īpašu dabā slēptu spēku, kuru dēvē par „gaismu”. Kad mēs piesaistām šo atdeves un labestības spēku, kurš veic labošanu un izzināšanu, tad to dēvē par nodarbošanos ar Toru un baušļiem.

Katru reizi mēs labojam vēl vienu egoistisku vēlmi to pievienojot vispārējai sistēmai ar īpaša „spēka, kas atgriež pie avota” vai Toras palīdzību.

Sanāk, ka kabalas izpratnē „Toras un baušļu pildīšana” ir vēlmju labošana no egoistiskām uz altruistiskām un to integrāla savienošana ar vispārējo sistēmu. Rezultātā cilvēks kļūst par visas sistēmas integrālu daļu. Atbilstoši tam kādā veidā cilvēks saistās ar sistēmu, labojot vienu vēlmi pēc otras, no individuālisma uz altruismu, viņš arvien vairāk jūt sistēmu.

Tas nozīmē, ka viņš arvien vairāk atklāj visas realitātes kopīgo sistēmu, paceļoties pa pasauļu atklāšanas pakāpieniem, pa garīgajiem pakāpieniem arvien vairāk saprotot un jūtot. Tā cilvēkam ir patiesās realitātes atklāsme, kuru viņam nodrošina kabalas zinātne.

Jautājums: Kur šeit ir atalgojums un kur sods?

Atbilde: Atalgojums ir viss, kas man palīdz izlabot vēl kādu no 613 vēlmēm un pievienot vispārējai sistēmai. Tādā veidā no absolūtas atrautības es nonāku līdz absolūtai iekļautībai sistēmā un tas man ir atalgojums. Tāpēc, ka tagad es varu būt noderīgs sistēmas elements. Taču sodu saņem tad, kad atklāj, ka esi atslēgts no sistēmas.

Jautājums: Ko nozīmē debesu sods par baušļu pārkāpšanu, kuru dēvē par „karet” – burtiski „atdalīšana” no kopīgās Izraēlas dvēseles?

Atbilde: Cilvēka atdalīšanās no vispārējās sistēmas arī ir sods „karet”.

Jautājums: Un ko nozīmē „nāves sods”? Kāpēc sistēma uzliek šādu sodu?

Atbilde: Nāves sods var būt tikai egoistiskām vēlmēm. Gruži kā cilvēkam, kurš ārstējas ar apstarošanu, kas viņā nogalina audzēju. Proti, nāves sods tiek veikts audzējam. Vispārējā sistēmā šāda soda nav, tas eksistē tikai egoistiskajā sistēmā.

Visa atalgojuma un soda sistēma attiecas tikai uz cilvēka egoismu. Egoisms var saņemt sodu un pat nāvessodu, taču cilvēks tajā pašā laikā sāk dzīvot kā integrāla sistēmas daļa.

Turpinājums sekos…

No 823. sarunas par jauno dzīvi, 02.02.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed