Paaudžu atšķirība, 1. daļa

Jautājums: Mūžīgā tēma: tēvi un dēli – atšķirība starp paaudzēm. Kāpēc mēs esam tik atšķirīgi un viens otru nesaprotam? Katrus 10 – 15 gadus nāk jauna paaudze, kura ar savu pasaules uztveri atšķiras no iepriekšējās. Kas mums palīdzēs dzīvot mierīgi vienam ar otru neskatoties uz uzskatu dažādību?

Tēvu paaudze būtībā izveidoja visu materiālo bāzi mūsu dzīvei, taču nākamā paaudze arvien mazāk nodarbojas ar materiālo un vairāk tiecas uz cilvēka iekšējo izpēti. Cik liela patiesībā ir atšķirība starp paaudzēm?

Atbilde: Atšķirību starp paaudzēm nepieciešams mērīt nevis ar kvantitatīviem rādījumiem, bet ar kvalitatīviem. Taču tas nav viegli, jo, lai novērtētu kvalitāti, nepieciešams izmērīt vēlmi: uz ko tiecas dotā paaudze, kas tai ir vissvarīgākais, tas ir, kāda ir tās prioritāšu skala.

Ja ņemt precīzas pamat vēlmes: ēdiens, sekss, ģimene, nauda, vara, zināšanas un katrā paaudzē izmērīt, kādā līmenī viņi atrodas un kādas ir viņu prioritātes, tad būs iespējams iztēlotie katras paaudzes ainu. Taču es nedomāju, ka kāds ar šādu pētniecību nodarbojas.

Kabalas zinātne pēta cilvēciskās vēlmes, taču nesalīdzina paaudzes. Kabalas zinātnei tas nav tik svarīgi. Mēs zinām, ka cilvēce nepārtraukti virzās uz priekšu, būtībā tuvojas lielai krīzei.

Vēlmes: ēdiens, sekss, ģimene, nauda, vara, zināšanas rezultātā cilvēkam nesniegs nekādu piepildījumu un viņš vēlēsies attīstīties virs tām. Kabalas zinātne ir paredzēta, lai šajā jautājumā palīdzētu.

Taču, iekams cilvēce nesāks nodarboties ar šādu cilvēces attīstību, cilvēks var uz daudziem gadiem un pat gadsimtiem iestrēgt materiāli gaistošās vēlmēs. Mēs vienmēr domājam, ka nākamajā vēlmes līmenī sasniegsim savas dzīves būtību. It kā, tieši tur: bagātībā, cieņā, zināšanās ir ieslēgts dzīves noslēpums, kuru atklājot, mēs kļūsim laimīgāki.

Šādi cilvēce pakāpeniski nobriest līdz galīgi vilsies visā savā attīstībā, kura būtībā riņķoja ap šīm sešām pamat vēlmēm. Taču laiku, kas nepieciešams mūsu attīstībai iespējams saīsināt. Mēs pārliecināmies, ka attīstība mūs noved līdz globālai krīzei, atstājot cilvēku pilnībā iztukšotu un visu nolādošu, ka labāk nāve, nekā šāda dzīve.

Cilvēks nevar dzīvot bez baudas, taču mūsdienu cilvēks nespēs gūt baudu, jo egoistisko vēlmju attīstība ir noslēgusies. Cilvēks ir palicis bez vēlmēm, izmisumā un nezina, kur tālāk virzīties. Taču kabala skaidro, ka visa cilvēciskā evolūcija jau no paša sākuma bija neveiksmīga lieta.

To apzinoties, mēs saīsinām savus pārbaudījumus par daudziem simtiem gadu un izvairāmies no kariem, strīdiem, lielām ciešanām, traģēdijām personīgajā, ģimenes un valsts līmenī. Pateicoties integrālai izglītībai, kabala spēj novest cilvēci līdz visu tās kļūdu apzināšanai bez nepieciešamības to visu izjust uz savas ādas.

To arī kabala cilvēkiem iesaka: pēc iespējas ātrāk sniegt cilvēkam pareizu izglītību, lai saprot, ka dzīšanās pēc materiālajiem elkiem: ēdiena, seksa, ģimenes, naudas, cieņas, zināšanām nesola nekādu veiksmi. Tad šis skrējiens būs ļoti īss, pārdomāts un ātri beigsies, sniedzot noderīgu rezultātu, tas ir, novedot pie ļaunuma apzināšanās.

Turpinājums sekos…

No 851. sarunas par jauno dzīvi, 18.04.2017.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed