Kā pasargāt bērnus no cietsirdīgās pasaules?

Jautājums: Kā pasargāt bērnus no mūsu cietsirdīgās pasaules?

Atbilde: Tikai sniedzot viņiem kabalas zināšanu iedīgļus. Un nekā citādāk!

Ticiet man, nekādām citām zināšanām un norādījumiem nav nekāda spēka. Tikai tad, ja jūs cilvēku iepazīstiniet ar kabalu un viņš sāk saprast, kādēļ un, kāpēc pasaulē viss šādi griežas, kurp pasaule virzās un ar ko tā beidzas, šādā veidā jūs viņam sniedzat vislabāko apdrošināšanu pasaulē.

Mūsu kopienā ir ļoti daudz bērnu, kuri šeit ir dzimuši un tagad paši ir vecāki. Es esmu laimīgs redzēt, kā dzimst jau otrā paaudze.

Es atceros to mazuļu dzimšanu, kuri šodien paši ir kļuvuši par tēviem un redzu, ka tas viss nepaiet velti. Mūsu bērni no mums neattālinās. Gadās, ka uz kādu laiku viņi no mums atslēdzas, taču vienalga atgriežas mūsu kopienā. Viņi mūs saprot un atzīst.

Jūs neredzēsiet pasaulē nevienu kopienu, kur vecāki, bērni, mazbērni būti šādi saistīti, tāpēc ka mums ir kopīgi mērķi, kopīga metodika, kopīga dzīve, kopīga grupa, kopīgs Radītājs – kopiena.

Tāpēc es jums iesaku: centieties to visu organizēt un kļūstiet unikāli jebkurā pasaules vietā, esiet labs piemērs visiem.

Jautājums: Tas ir, starp tēvu un dēlu ir iespējama īsta draudzība?

Atbilde: Nevaru neko teikt par īstu draudzību, taču kabala cilvēku vienu ar otru sasaista. Tā ir kopīga nodarbošanās tēvam un dēlam – augstāk par mūsu pasauli. Tāpēc jebkādā veidā nepieciešams bērnu pie tā pieradināt un rādīt piemēru.

No nodarbības krievu valodā, 11.12.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: