Bez gaismas nekas neeksistētu

Replika: Atbilstoši fizikas likumiem, eksistē aktīvas gaismas daļiņas – fotoni, kuri ir elektromagnētiski mijiedarbības nesēji un saista atomus un molekulas, no kuriem sastāv cilvēks. Faktiski gaisma (fotoni) mūs satur kopā. Ja nebūtu gaismas, mūsu ķermeņi sadalītos atomos.

Atbilstoši kabalai gaisma satur visu sistēmu.

Atbilde: Bez gaismas nekas neeksistētu. Vispārējā gaisma arī ir Radītājs.

Tas pats ir arī fizikā. Ja neparādītos pirmatnējā gaisma, tad visa pārējā attīstības sākšanās nebūtu iespējama: viļņiem, matērijai utt.

Raugoties no kabalas zinātnes viedokļa, gaisma saista mūsu vēlmes. Atbilstoši to degradēšanās mēram, gaisma sāk izzust, it kā izgaist, tāpēc viss sāk izirt.

Tāpēc mēs mūsu pasaulē visu redzam sadalītu dažādās daļās, lai gan viss ir viens vienots veselums.

No nodarbības krievu valodā, 25.12.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: