Apziņa: ārpus kategorijām laiks un telpa

Jautājums: Viens no galvenajiem dabas likumiem ir enerģijas nezūdamības likums. Ja nekas nezūd, tad iespējams arī mēs nezūdam. Kas notiek ar mūsu apziņu, kad mēs nomirstam?

Atbilde: Dabā nekas nezūd, bet gan pāriet no viena stāvokļa citā. Nav jēdziena „zūd”. Tāpēc apziņa pāriet no viena stāvokļa citā, no viena nesēja citā, – ja vien apziņa vispār atrodas mūsos!

Var teikt, ka iekšēji cilvēkā apziņa vispār nepastāv, tā ir visapkārt viņam, vai arī atrodas gluži citā dimensijā, citā izplatījumā. Mūsu smadzenes līdzinās modemam, kas uztver kopīgo apziņu atbilstoši tam, kādā mērā tām nepieciešams sevi realizēt.

Jautājums: Eksistē kopīgā apziņa un eksistē katra cilvēka personīgā apziņa, tas, ko es uztveru no kopīgās apziņas. Sanāk, ka personīgā apziņa turpina dzīvot tālāk?

Atbilde: Jā. Nekas nezūd. Mainās tikai struktūra, konstrukcija, gluži tāpat kā mūsu ķermenis sadalās elementārdaļās.

Replika: Ļoti gribas atcerēties, ka tas esmu es.

Atbilde: Tavs „es” atrodas ārpus ķermeņa – apziņā. Apziņa pati par sevi ir informācija. Informatīva saikne eksistē ārpus kategorijām laiks un telpa. Tā caurstrāvo visu Visumu.

Informācija nezūd, tā var mainīt tikai savu nesēju. Taču kādā veidā un kur tā eksistē mēs nevaram precīzi pateikt. Tā uzskata kabala.

Replika: Es piekrītu tam, ka apziņa ir globāls fenomens. Un tad personīgā apziņa ir kā maza hologrāfiska kopija, kura kaut ko uztver no kopīgās apziņas. Tādā gadījumā visi patiešām ir saistīti. Taču par to, kas notiek pēc nāves fiziķi pagaidām nerunā.

Atbilde: Taču kabala vēsta par to, ka izņemot apziņu, nekā cita nav. Mūsu ķermeņi un visa materiālā pasaule ir tikai ilūzija. Šī pasaule vispār neeksistē, jo to dēvē par „iluzoru pasauli”. Viss pārējais atrodas apziņā.

No nodarbības krievu valodā, 25.12.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: