Monthly Archives: maijs 2017

Paaudžu atšķirība, 3. daļa

Jautājums: Pamatojoties uz ko iespējama draudzība un saikne starp paaudzēm? Vai pastāv tādas lietas, kuras nav atkarīgas no laika un vecuma?

Atbilde: No laika nav atkarīga tikai dvēsele, kura ir mūžīga. Viss pārējais ir laicīgs. Un tikai dvēsele starp dažādām paaudzēm var būt kopīga, tāpēc ka tā patiešām ir viena uz visiem. Un tāpēc dvēselei nav svarīgi, no kādas paaudzes tu esi: X, Y, Z, A. (vairāk…)

Paaudžu atšķirība, 2. daļa

Jautājums: Katrai paaudzei ir raksturīgas savas vērtības: vieni ciena naudu, citi zināšanas, un katra nākamā paaudze arvien mazāk cienīs materiālo un vairāk tieksies uz iekšējām vērtībām.

Atšķirība starp paaudzēm kļūst tik milzīga, ka nav saprotams, kādā veidā šodien vecāki spēj audzināt jauno paaudzi, kura dzīvo mums absolūti nezināmā pasaulē. Tāpēc, ka mēs izaugām vecajā pasaulē, kura iespējams, jau ir iegrimusi vēsturē. (vairāk…)

Paaudžu atšķirība, 1. daļa

Jautājums: Mūžīgā tēma: tēvi un dēli – atšķirība starp paaudzēm. Kāpēc mēs esam tik atšķirīgi un viens otru nesaprotam? Katrus 10 – 15 gadus nāk jauna paaudze, kura ar savu pasaules uztveri atšķiras no iepriekšējās. Kas mums palīdzēs dzīvot mierīgi vienam ar otru neskatoties uz uzskatu dažādību?

Tēvu paaudze būtībā izveidoja visu materiālo bāzi mūsu dzīvei, taču nākamā paaudze arvien mazāk nodarbojas ar materiālo un vairāk tiecas uz cilvēka iekšējo izpēti. Cik liela patiesībā ir atšķirība starp paaudzēm? (vairāk…)

Kā pasargāt bērnus no cietsirdīgās pasaules?

Jautājums: Kā pasargāt bērnus no mūsu cietsirdīgās pasaules?

Atbilde: Tikai sniedzot viņiem kabalas zināšanu iedīgļus. Un nekā citādāk!

Ticiet man, nekādām citām zināšanām un norādījumiem nav nekāda spēka. Tikai tad, ja jūs cilvēku iepazīstiniet ar kabalu un viņš sāk saprast, kādēļ un, kāpēc pasaulē viss šādi griežas, kurp pasaule virzās un ar ko tā beidzas, šādā veidā jūs viņam sniedzat vislabāko apdrošināšanu pasaulē. (vairāk…)

Bez gaismas nekas neeksistētu

Replika: Atbilstoši fizikas likumiem, eksistē aktīvas gaismas daļiņas – fotoni, kuri ir elektromagnētiski mijiedarbības nesēji un saista atomus un molekulas, no kuriem sastāv cilvēks. Faktiski gaisma (fotoni) mūs satur kopā. Ja nebūtu gaismas, mūsu ķermeņi sadalītos atomos.

Atbilstoši kabalai gaisma satur visu sistēmu. (vairāk…)

Audzināšana kabalas skatījumā

Jautājums: Kas kabalas skatījumā ir audzināšana?

Atbilde: Kabalas skatījumā audzināšana ir pats galvenais, ar ko mums ir jānodarbojas. Tieši audzināšana no dzīvnieka veido cilvēku, tāpēc, ja nebūs audzināšanas cilvēks paliks par „Maugli”. Ar audzināšanas palīdzību mēs no cilvēka spējam izvaidot jebko. Galvenais nospraust mērķi. (vairāk…)

Pārsteidzošs Radītāja izgudrojums

Kad tu iesi karā pret saviem ienaidniekiem un Tas Kungs, tavs Dievs, viņus nodos… [Tora, Devarim, Ki Tece, 21;10]

Torā ir aprakstīti likumi, kurus jāzina visiem, kuri virzās uz priekšu, lai kļūtu līdzīgi Radītājam un atrodas nepārtrauktā karā ar sevi.

Cilvēks ir vesela pasaule. Atbilstoši realitātes atklāšanai mēs sākam apgūt, ka viss ārpus mums redzamais, patiesībā ir atspulgs tam, kas eksistē mūsos. Un tāpēc visi cilvēki, nedzīvā, augu un dzīvnieciskā pasaule, viss Universs eksistē manī, taču ārpus manis nekā nav. (vairāk…)

Apziņa: ārpus kategorijām laiks un telpa

Jautājums: Viens no galvenajiem dabas likumiem ir enerģijas nezūdamības likums. Ja nekas nezūd, tad iespējams arī mēs nezūdam. Kas notiek ar mūsu apziņu, kad mēs nomirstam?

Atbilde: Dabā nekas nezūd, bet gan pāriet no viena stāvokļa citā. Nav jēdziena „zūd”. Tāpēc apziņa pāriet no viena stāvokļa citā, no viena nesēja citā, – ja vien apziņa vispār atrodas mūsos! (vairāk…)

Kabalista uztvere

Replika: Kvantu fizikas zinātnieki ir noteikuši, ka elektroni eksistē kā viļņi vai kā daļiņas. Kad mēs tos novērojam, tie eksistē kā matērijas daļiņas.

Atbilde: Zinātnieki runā, ka matērijas kā tādas nav, bet ir tikai viļņi, kuri attiecībā pret mums parādās matērijas veidā.

Jautājums: Sanāk, ja es skatos uz desmitnieku caur savu egoismu, tad redzu desmit ķermeņus. Taču, ja es uz viņiem skatītos ar egoistiski nesabojātu skatienu, tad ķermeņu vietā redzētu kaut kādu enerģiju, spēkus. Vai kabalists visu uztver tieši šādā veidā?

Atbilde: Kabalists savā egoismā redz to, ko visi citi cilvēki. Taču paceļoties virs egoisma, viņš sāk redzēt spēkus, vēlmes.

No nodarbības krievu valodā, 11.12.2016.

Avots krievu valodā

Atklāt bezgalību

Jautājums: Vai kabala palīdz cilvēkam būt kreatīvam?

Atbilde: Kabala cilvēku attīsta, lai gan mums šķiet, ka tā viņu ierobežo. Vienkārši cilvēks vairāk ieslīgst sevī. Tāpēc mums šķiet, ka cilvēks ir ierobežots, uz kaut ko ieciklējies – tā ir taisnība.

Taču kabala viņu gatavo iekļūšanai garīgajā pasaulē un kad viņš tur nonāk, viņam atklājas bezgalība.

No nodarbības krievu valodā, 11.12.2016.

Avots krievu valodā