Kas ir dvēseles sašķelšanās?

Jautājums: Kas ir dvēseles sašķelšanās? Kādā veidā tā spēj sašķelties? Vai tas līdzinās salauztai sirdij?

Atbilde: Sašķelta dvēsele ir stāvoklis, kad milzīgs vienots radījums pēkšņi sašķeļas sīkās sastāvdaļās, kuras nejūt saikni viena ar otru.

Tieši tāda šodien ir visa cilvēce. Tā nejūt sevi kā savstarpēji saistītu, atkarīgu, nejūt, ka ir daļa no viena vienota veseluma, kā mūsu organisma šūnas. Tā ir mūsu problēma.

Radītāja uzdevums ir mūs grūst uz priekšu ar tādu notikumu palīdzību, kuri piespiestu cilvēkus sajust nepieciešamību savstarpējā saiknē un nonākt pie savienošanās vienā kopīgā dvēselē.

Taču pagaidām katrs no mums eksistē vai nu kā tās fragments, vai kā punkts, kurš savu stāvokli kopīgā dvēselē nejūt, bet jūt tikai dzīvi dzīvnieciskajā ķermenī.

No nodarbības krievu valodā, 06.11.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed