Kāpēc cilvēku nepieciešams audzināt?

Jautājums: Cilvēkiem nepatīk, ka viņus audzina. Ko audzināšana nozīmē raugoties no kabalas skatupunkta?

Atbilde: Lieta nav audzināšanā. Ja ņemsim, piemēram, dzīvniekus, tad viņi attīstās instinktīvi, tomēr arī viņus apmāca noteiktām prasmēm. Kā likums māte savus bērnus ņem līdzi medībās, dažādi viņiem palīdz.

Pati daba viņus apmāca pareizi pielāgoties apkārtējiem apstākļiem. Un mēs redzam cik tas viņiem ir attīstīts, īpaši zīdītājiem.

Cilvēkam tā nav. Protams, ja mēs paliktu dzīvnieciskajā līmenī, tad rīkotos tieši tāpat. Taču, pateicoties tam, ka mēs attīstāmies un turklāt ļoti ātri, absolūti dažādos virzienos, tad mums reizēm trūkst sapratnes, kādā veidā savstarpēji mijiedarboties.

Dzīvniekiem mijiedarbība ir ļoti vienkārša: draugs – ienaidnieks, savs bars – svešs bars. Taču cilvēkam ir daudz saikņu. Turklāt, ja dzīvniekiem šīs saiknes ir instinktīvas – pozitīvas vai negatīvas, tad cilvēkam tās ir jāattīsta pēc nezināmas sistēmas, īpaši mūsdienās, kad pasaule kļūst arvien vairāk savstarpēji saistīta, integrāla.

Cilvēciskā būtība ir absolūti pretēja pareizām savstarpējām saiknēm, kad cilvēki viens pret otru attiecas labvēlīgi, domā viens par otru kā labi radinieki – tieši kā „labi”, tāpēc ka viņu tuvība ir sirsnīga, pievelkoša, kas izsauc absolūti tādu pašu attieksmi no apkārtējiem.

Diemžēl mūsu dabā tas nav ieprogrammēts, mēs esam vissliktākie dzīvnieki, jo viņiem nav tādu attiecību vienam pret otru kā cilvēkiem. Dzīvnieki viens otram nedara sliktu, viņu starpā nav skaudības, greizsirdības un, ja arī ir, tad tikai instinktu līmenī.

Piemēram, bara vadonis atgrūž citus vai cenšas uzvarēt cīņā – tas viss ir instinktu līmenī un ne vairāk. Tādā veidā viņi viens otru pārbauda: kurš stiprs, kurš nē un sadala varu.

Taču cilvēku „barā” parādās pilnīgi citas tieksmes – nežēlīgas, apzinātas, izkropļotas ar mūsu neierobežoto egoismu, kuram ir labi tad, kad citam ir slikti.

Dzīvniekiem nekā tāda nav. Viņi darbojas pēc ļoti vienkāršas instinktu sistēmas: vēlos ēst – nogalinu, taču bez vēlmes nodarīt otram sliktu. Dzīvnieki nenogalina vairāk, kā viņiem nepieciešams pārtikai, tai laikā, kad cilvēkiem viss notiek neierobežoti, viņš ir gatavs nogalināt visu pasauli, lai gan viņam tas nav nepieciešams.

Tāpēc cilvēku nepieciešams audzināt. Viņa dzelžainā, negatīvā, egoistiskā dabā nepieciešams no apkārtējās pasaules ieviest labestības spēku. Šis spēks atrodas dabā, taču to no dabas nepieciešams iegūt.

Taču ir nepieciešams zināt kādā veidā šo pozitīvo spēku iegūt, kā pretstatīt negatīvajam spēkam un divu spēku saiknē sevi audzināt.

No nodarbības krievu valodā, 03.07.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed