Kādā valodā studēt kabalu?

Jautājums: Ar ko ir saistīta kabalas izplatība krieviski runājošo cilvēku vidē? Kāda ir krievu valodas un ivrita saistība? Kādā veidā krievu valoda var palīdzēt apgūt kabalu?

Atbilde: Es uzskatu, ka krievu valoda pēc savas uzbūves ir tuvāka ivritam nekā citas valodas. Katrā gadījumā tuvāka nekā angļu, franču, vācu valodas.

Tomēr es redzu, ka mani studenti, kuri dzīvo Izraēlā un citās pasaules vietās, mācās ivritu, zina daudz vārdus, tajā runā un lasa.

Cilvēks, kurš studē kabalu no ivrita nevar izvairīties, tieši tāpat kā muzikants no itāļu valodas vai mediķis no latīņu valodas. Visi dižie zinātnieki, kuri studēja kabalu vai vienkārši zinātni, visbiežāk labi pārzināja ivritu, jo bez tā kabalā nav iespējams iedziļināties.

Ļoti svarīgi ir mācēt lasīt ivritā. Var nezināt sarunvalodu – galvenais, lasīt.

No nodarbības krievu valodā, 20.09.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed