Kā traktēt Toru?

Kad tu dzirdēsi par kādu no savām pilsētām, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev ir piešķīris, lai tu tur dzīvotu, sakām: ir parādījušies ļaundari no tava vidus un ieveduši kārdinājumā to pilsētu iedzīvotājus, sacīdami: iesim, kalposim citiem dieviem, ko jūs nepazīstat, – tad tev būs labi izmeklēt, izvaicāt, izklausīt un izjautāt, un redzi, ja šīs baumas ir patiesas un tāda negantība ir notikusi tavā vidū, tad šīs pilsētas iedzīvotājus tev būs ar zobena asmeni bez žēlastības nokaut, un iznīcības lāsts lai ir pār to un pār it visu, kas tanī ir, un arī viņu lopus tev būs nokaut ar zobena asmeni. [Tora, Devarim, Ree, 13:13 – 13:16]

Toru nedrīkst traktēt burtiski, tāpēc ka tā stāsta tikai par cilvēka garīgām īpašībām un garīgiem stāvokļiem. Un ja ir sacīts „šīs pilsētas iedzīvotājus tev būs ar zobena asmeni bez žēlastības nokaut”, tas nenozīmē, ka tā bija patiesībā.

Nokaut nozīmē sevī iznīcināt egoistiskos nolūkus: nevis vēlmes, tās ir pareizas, bet tieši nolūkus, kuri ir kļuvuši egoistiski. Tos nepieciešams izgriezt gluži kā ar zobena asmeni.

Eksistē četri vēlmju līmeņi: nedzīvais, augu, dzīvnieciskais, cilvēciskais. Atkarībā no tā pie kāda līmeņa vēlme attiecas, to nepieciešamas vai nu nokaut, vai sadedzināt, vai nomētāt ar akmeņiem utt.

Tas ir, vispirms nepieciešams noteikt pie kāda līmeņa tā attiecas. Tādēļ tev cilvēks ir jāizjautā, jānoskaidro, jāpalīdz viņam noteikt, kas tas ir. Tāpēc, ka tu nevari viņā „ielīst” un pārslēgt viņa nolūku no „savā labā” un „citu labā”. Tev ir jādara tā, lai šo pārslēgšanu viņš sevī paveiktu pats. Tā arī ir labošanās.

Torā tiek rakstīts, ka „cilvēki krituši kārdinājumā”, tas ir, sākuši krist no atdeves un nesavtīgas mīlestības pret tuvāko līmeņa. Tāpēc, ka kādreiz tautai vissvarīgākais bija sabiedrība, mīlestība pret tuvāko, atdeve. „Mēs” valdīja pār „es”, kuru katrs nospieda.

Mēs visi virzāmies uz labošanos un tāpēc sodi un tiesāšana par kuriem tiek runāts Torā ir sodi par visa veida egoistiskajām problēmām, kuras parādās un tās ir nepieciešams labot ar apkārtējās sabiedrības palīdzību, spiedienu, audzināšanu.

Ja cilvēkā negaidot sāk parādīties viņa „es” un viņš vadoties pēc sava egoisma iesaista tajā arī citus, apgalvojot, ka šādi nepieciešams darboties, tad šādus pamudinājums nepieciešams sevī nogalināt.

Sacīts: „ļaundari no tava vidus”. „Tava vide” ir atdeves un mīlestības īpašības, bet „ļaundari” (egoistiskās vēlmes) ved cilvēku pie citiem dieviem, pie citām vērtībām. Tāpēc cilvēkam nepieciešams ne tikai darboties pret šīm vēlmēm, bet noskaidrot to iekšējo mērķi: kurp tas ved, no kurienes atnāca, kāpēc viņam negaidot parādījās tāds vājums, tāpēc ka katrā no mums egoisms ik mirkli atjaunojas.

Nepieciešams skaidri saprast, ko darīt. Tas ir ļoti liels darbs un sabiedrībai ir nepārtraukti jāstāv katras personas sardzē, tai jāpalīdz, jāiedvesmo, jāstiprina un jāatbalsta.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 20.07.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: