Burti – mūsu pasaules vadības modeļi

Jautājums: No kurienes radās alfabēts?

Atbilde: Alfabēts (ivritā Alef Bet) pie mums ir nonācis no Ādama Rišona – pirmā cilvēka, kurš kļuva līdzīgs Radītājam.

Ādams pirmais atklāja augstāko pasauli un tās sekas mūsu pasaulē. Viss, kas atrodas garīgajā pasaulē ir saknes, bet viss, kas eksistē mūsu pasaulē ir sekas, kas nonāk lejup no garīgās pasaules.

Abas pasaules ir absolūti identiskas, tikai augstākā pasaule ir spēku pasaule, bet mūsu pasaule ir matērijas pasaule. Pat visi uz Zemes darbojošies spēki (elektrība, magnētisms, plazma, atomi utt.) ir matērijas pasaule.

Atklājot mūsu pasaules saknes, tas ir, augstāko pasauli, Ādams redzēja, kādā veidā no tās nonāk lejup spēki, kuri pēc noteiktiem likumiem vada mūsu pasauli. Viņš saprata augstākās vadības nozīmi, tās realizāciju, viņš šos likumus izklāstīja un aprakstīja burtu uzbūvi.

Viss rodas no viena melna punkta – vēlmes. No šī punkta, no augšas lejup izplatās, tas ir, no augstākās pasaules mūsu pasaulē, izplatās gaisma Hohma – dzīvības gaisma, gudrības spēks (zīmējumā vertikālā līnija). Vienlaicīgi ar to var izplatīties arī horizontālais spēks – Hasadim gaisma, žēlsirdības gaisma.

bilde01

Tādējādi mūsu pasaules vadība sastāv no trīs elementiem – punkta un divām līnijām: horizontālās un vertikālās. Praktiski visu vada šo divu pretējo spēku apvienojums kā pluss – mīnuss un tamlīdzīgi. Ādams šos spēkus sajuta garīgajā pasaulē un sāka tos apgūt.

Par cik augstākā pasaule sastāv no daļām, kuras dēvē par Keter, Hohma, Bina, Zeir anpin un Malhut, tad Ādams sāka pētīt, kādā veidā augstākā pasaule iedarbojas uz mūsu pasauli. Viņš atklāja, ka garīgā pasaule dalās divās daļās. Augstākā daļa vai Galgalta ve – einaim (atdeves īpašības) ir risinājums, bet zemākā daļa vai AHAP (saņemošās īpašības) – vadība.

bilde02

Pamatojoties uz saviem pētījumiem Ādams aprakstīja burtu sakārtojumu. Pirmie deviņi burti atrodas Binas aizmugurējā daļā, deviņi Zeir anpinā, četri Malhut. Kopā divdesmit divi burti – divdesmit divi standarta vadības modeļi. Turklāt vēl ir pieci noslēdzošie burti (mancepah). Kopā divdesmit septiņi burti.

Augstākā gaisma iet caur visiem burtiem, piemēram, caur burtu „dalet” kā caur trafaretu un nonāk lejā šī burta formā.

Gaisma virs burta ir kā vienkārša, amorfa, viendabīga, vienojoša gaisma, kurā nav nekā īpaša. Taču izejot caur burta „dalet” trafaretu gaisma iedarbojas uz mūsu pasauli noteiktā veidā, tāpēc ka mijiedarbojoties horizontālai (Hasadim) un vertikālai (Hohma) līnijai šī iedarbība ir ļoti specifiska.

Šim burtam ir speciāla astīte un punkts, kur abas līnijas it kā savienojas un veido asi ap kuru burts griežas. Kopumā burtos ir ļoti daudz visa veida iekšējas īpašības.

Katrs burts ir kli (tilpne), kas ir divu spēku Hasadim un Hohma savienojums, kuru vektors nepārtraukti mainās.

Burts ir noteikts nospiedums, kur darbojas augstākais spēks, tas iziet caur trafaretu un noteiktā veidā iespiež mūsu pasaulē savu iedarbību. Taču vārdi ir burtu virknējums kā datorprogrammas komanda.

Jautājums: Kāpēc zīmējumā ir norādītas divas līnijas, ja vadība notiek caur trīs līnijām? Kādā veidā burtos atspoguļojas trešā līnija?

Atbilde: Lieta tā, ka trešā līnija iet no lejas uz augšu, no radījuma. Taču zīmējumā ir parādīta vadība no augšas uz leju, no Radītāja.

Cilvēks sevi nevar izpaust ar burtu palīdzību, bet tikai to, cik lielā mērā mēs ļaujam šiem burtiem rakstīt uz mūsu vēlmes.

Jautājums: Kāpēc tiek sacīts, ka Tora bija sarakstīta ar vienu vārdu?

Atbilde: Tāpēc, ka Tora nedalās vārdos, tā ir rakstīta nedalītā tekstā. To nav uz ko dalīt, tā ir viena vienkārša komanda, kura nāk no radīšanas sākuma: „Iesākumā Dievs radīja…” un līdz pēdējam vārdam „Israēls”.

No nodarbības krievu valodā, 17.07.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: