Ar ko katrs ir unikāls?

Jo tur, tanī zemē, netrūks arī nabagu, tāpēc Es tev pavēlu un saku: atvērdams atver savu roku savam brālim, kas top spaidīts un ir nabags tavā zemē. [Tora, Devarim, Ree, 15:11]

Tora cilvēku aicina pievienoties citiem, atklāt, ka viņš spēj kļūt par mehānismu, kopīgās sistēmas daļu, lai viņus piepildītu. Un tas ir jādara katram, jo tieši tajā viņš ir unikāls. Taču „netrūks arī nabagu” būs līdz vispārējas labošanas beigām, līdz visi piepildīsies viens no otra – viens caur otru.

Tāpēc zem katra cilvēka stāv visa pārējā cilvēce, visas pārējās dvēseles – tie ir „nabagi”, kurus viņam ir jāpiepilda. Tāpēc, ka visi citi esmu es pats! Tikai tagad es to nejūtu, taču tiklīdz es sākšu viņus piepildīt, sajutīšu, ka tas ir mans.

Katrs no mums ir unikāls, tāpēc ka caur viņu iet gaisma uz visām pārējām dvēselēm. Neviens no šī darba nevar izvairīties. Katram ir jāpilda sava misija un tikai kopīgi nonākot pie galīgā rezultāta tiks sasniegta pilnība.

No TV raidījuma „Grāmatu Grāmatas noslēpumi”, 10.08.2016.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: